Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 331E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fotogrametri I
İngilizce Photogrammetry I
Dersin Kodu
JDF 331E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zaide Duran
Dersin Amaçları 1. Fotogrametrinin matematik modeli, uygulama alanları ve değerlendirme yöntemlerinin
öğretilmesi.
2.Fotogrametride hata kaynaklarının, nedenlerinin belirlenmesi ve giderilmesi.
3.Teorik bilgilerin uygulama yaptırılarak proje hazırlama, yönetme, yapma ve sunma
bilgisinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Fotogrametrinin Tanımı ve Tarihçesi, Uygulama alanları, Fotogrametrinin Matematik
Temelleri ve kullanılan koordinat sistemleri, Stereoskopik Görüş ve Özellikleri, Matematik Ön
Bilgiler, Üç Boyutlu Dönüşüm, Merkezi İzdüşüm, Digital Görüntü İşlemeye Ait Ön Bilgiler,
Fotogrametride kullanılan Resim Çekme Makineleri, Resim Koordinatlarının Düzeltilmesi,
Uçuş Planlaması, Çift Resim Değerlendirmesi, Karşılıklı Yöneltme, Mutlak Yöneltme,
Fotogrametrik Triangülasyon, Değerlendirme Aletleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Fotogrametride kullanılan kavram ve yöntemleri açıklar ve kullanır.
2. Kullanılan kameraların özellikleri açıklar, sınıflandırır ve yapılacak çalışmaya uygun
olanını seçer.
3. Matematiksel model kavramını açıklar ve kullanır.
4. Fotogrametride yöneltme kavram ve olgusunu açıklar.
5. Değerlendirme yöntemlerini uygular.
6. Digital fotogrametri sistemlerinin farkını açıklar ve diğer sistemlere göre avantaj ve
dezavantajlarını ifade eder (açıklar).
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Uçuş Planlaması,
Flight Planning
Diğer
Ders Kitabı O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, M. Çelikoyan, 2007, Fotogrametri Cilt 1, 462 s., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
P. R. Wolf, B. A. Dewitt, Elements Of Photogrammetry, 2000
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020