Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 234 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yönetim ve Organizasyon
İngilizce Management and Organization
Dersin Kodu
ISL 234 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Erçek
Dersin Amaçları 1. Örgüt kaynaklarını yönetme konusunda öğrencilerin genel bilgi düzeyini artırmak,
2. Planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol etme gibi temel yönetim işlevlerini anlama konusunda öğrencilere yardımcı olmak,
3. Yönetsel karar verme ile ilgili öğrencilerin analitik becerilerini geliştirmek,
4. Yöneticilerin karşılaştıkları çağdaş zorluklar konsunda öğrencilerin farkındalığını artırmak.
Dersin Tanımı Yönetim, yöneticilik kavramları, yönetim süreci döngüsü, yönetim düşüncesinin evrimi, planlama, örgütleme, liderlik ve uyumlaştırma, denetleme ve düzeltme işlevleri konularının teknoloji yönelimli üretim ve hizmet firmalarına vurgu yapılarak aktarılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar:

i. Yönetimin temel prensiplerini (planlama, organize etme, kontrol etme ve yönetme ) açıklama,
ii. Çeşitli çevresel faktörlerin işletme ve yönetim uygulamalarını nasıl etkilediğini anlama
iii. Yönetim teorilerini eleştirebilme ve yönetim pratiğindeki etkilerini açıklama
iv. Yöneticilerin karşılaştığı etik ikilemleri anlayabilme.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Robbins, S.P.; and Coulter,M. (2013), Management, Pearson: ISBN-13: 978-0133043600, ISBN-10: 0133043606

veya

• Robbins, S.P.; Decenzo, D.A. and Coulter,M. (2013), Fundamentals of Management: Essential Concepts & Applications, Pearson, ISBN-13: 978-0134238289
(Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Translation editor: Adem Öğüt; Nobel Akademik Yayıncılık, 2013)

veya

• Daft, R. L. (2014) Management, Eleventh Edition, Mason, Ohio: Thomson Learning/South-Western. (ISBN-13: 978-1285068657; ISBN-10: 1285068653)
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024