Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 234 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 TARİH KONULAR Derse Hazırlık İçin Okunacaklar
1. Hafta

(4 Şubat 2019)

Giriş /
Introduction

Temel Kavramlar: Yönetim, Yönetici, Örgüt, Davranış /

Basic Concepts:
Management, Manager, Organization, Behavior Daft (2014), Part 1 / Ch 1
veya
Robbins, et al. (2013), Part 1 / Ch 1
2. Hafta

(11 Şubat 2019)
Temel Kavramlar (devam): Yönetim, Yönetici, Örgüt, Davranış /

Basic Concepts: Management, Manager, Organization, Behavior Daft (2014), Part 1 / Ch 1
veya
Robbins, et al. (2013), Part 1 / Ch 1
3. Hafta

(18 Şubat 2019)
Yönetim Çevresi: Çevre, Örgütsel Kültür /

The Management Environment:
External Environment, Organizational Culture Daft (2014), Part 2 / Ch 3
veya
Robbins, et al. (2013), Part 1 / Ch 2
4. Hafta

(25 Şubat 2019)
Yönetim Çevresi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik /

The Management Environment:
Corporate Social Responsibility, Ethics Daft (2014), Part 2 / Ch 3
veya
Robbins, et al. (2013), Part 1 / Ch 3


5. Hafta

(4 Mart 2019)
Yönetim Düşünüşünün Tarihsel Evrimi

Historical Evolution of Management Thinking Daft (2014), Part 1 / Ch 2
veya
Robbins, et al. (2013), Part 1 / Ch 14
6. Hafta

(11 Mart 2019)
Yönetim Fonksiyonları: Planlama - Karar Verme/

Management Functions:
Planning - Decision Making

Örnek Olay Değerleme
(Bireysel-grupsal karar verme) Daft (2014), Part 3
veya
Robbins, et al. (2013), Part 2 / Ch 4 & 5
7. Hafta

(18 Mart 2019)

Yönetim Fonksiyonları: Planlama – Planlamanın Temelleri /

Management Functions:
Planning – Foundations of Planning Daft (2014), Part 3
veya
Robbins, et al. (2013), Part 2 / Ch 5
25 Mart 2018 ARA TATİL
8. Hafta

(1 Nisan 2019)
Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme - Örgüt Yapısı ve Tasarımı /

Management Functions:
Organising -Organizational Structure & Design Daft (2014), Part 4
veya
Robbins, et al. (2013), Part 3 / Ch 6
9. Hafta

(8 Nisan 2019)
Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme – Birey Davranışının Temelleri, Motivasyon

Management Functions: Leading –
Foundations of Individual Behavior, Motivation Daft (2014), Part 6 / Ch 19
veya
Robbins, et al. (2013), Part 4 / Ch 9 & 11

Yarıyıl içi sınavı
10 Nisan Çarşamba akşamı yapılacaktır.
10. Hafta

(15 Nisan 2019)
Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme – Liderlik
Management Functions:
Leading – Leadership
(Kısa Sınav 1) Daft (2014), Part 6 / Ch 18
veya
Robbins, et al. (2013), Part 4 / Ch 12

11. Hafta

(22 Nisan 2019)
Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme – İletişim

Management Functions:
Leading - Communication Daft (2014), Part 6 / Ch 20
veya
Robbins, et al. (2013), Part 4 / Ch 13
12. Hafta

(29 Nisan 2019)

Yönetim Fonksiyonları: Kontrol

Management Functions: Control Daft (2014), Part 5
veya
Robbins, et al. (2013), Part 5 / Ch 14
13. Hafta

(6 Mayıs 2019)
Dönem Projesi Sunumları

Term Project Presentations
14. Hafta

(13 Mayıs 2019)
Dönem Projesi Sunumları

Term Project Presentations
(Kısa Sınav 2)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024