Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 201 - İş Hukuku
 

HUK 201 - İş Hukuku

Dersin Amaçları

1) Hukukun temel kavramlarının, genel olarak hukukun ve iş hukukun kaynaklarının öğretilmesi
2) İşçi-işveren ilişkilerinin hukuksal çerçevesinin öğretilmesi
3) İş sözleşmesinin tanımı, türleri, yapılması ve sona ermesine ilişkin hukuksal çerçevenin öğretilmesi
4) İşçinin tanımının, benzer çalışanlardan farkının, işverene karşı hak ve borçlarının öğretilmesi
5) İşverenin tanımının, işçiye karşı hak ve borçlarının öğretilmesi

Dersin Tanımı

Hukuka giriş, iş hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri, kaynakları. İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri kavramları. Ferdi iş ilişkisinin kurulması, iş sözleşmesi, türleri, yapılması. İş sözleşmesinden doğan borçlar, işçinin iş görme, itaat ve sadakat; işverenin ücret ödeme, işçiyi gözetme ve eşit işlem yapma borcu. İş sözleşmesinin sona ermesi, işgüvencesi, kıdem tazminatı.

Koordinatörleri
Vedat Laçiner
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024