Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 201 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hukuka Giriş
2 İş Hukukunun amacı ve kaynakları
İş hukukunun amacı, iş hukukunun kaynakları: ulusal kaynakları, uluslar arası kaynakları
3 İş Hukukunun temel kavramları:
İşçi, çırak, stajyer, işveren
4 İş Hukukunun temel kavramları:
Alt işveren, işveren vekili, işyeri
5 İş sözleşmesi
Tanımı, iş sözleşmesinin unsurları, iş sözleşmesinin türleri: sürekli ve süreksiz iş sözleşmesi, deneme süreli iş sözleşmesi, belirli süreli-belirsiz süreli iş sözleşmesi.
6 İş Sözleşmesi
İş sözleşmesinin türleri: kısmi süreli-tam süreli iş sözleşmesi, takım sözleşmesi, mevsimlik iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma, geçici (ödünç) iş sözleşmesi. Sözleşme yapma özgürlüğü: tarafların ehliyeti, yaş küçüklüğü, cinsiyet, 18 yaşından küçük işçiler için rapor alınması, yabancılık.
7 İş sözleşmesi
İş sözleşmesinde şekil, İş sözleşmesi yapma zorunluluğu: özürlü ve eski hükümlü, askerlik ve kanundan doğan çalışma, işçi kuruluşları yönetiminde görev alanlar.
8 İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar- İşçinin Borçları
İş görme borcu, işverenin talimatlarına uyma borcu, sadakat borcu, rekabet etmeme borcu
9 İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar- İşverenin Borçları
Ücret ödeme borcu, eşit işlem yapma borcu, işverenin gözetim borcu
10 VİZE
11 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
Fesih dışı sona erme durumları: ikale, ölüm, belirli sürenin dolması. Fesih yoluyla sona erme: fesih bildirimi, bildirim süreleri, peşin ödeme yoluyla fesih, yeni iş arama izni, ihbar tazminatı, fesih hakkının kötüye kullanılması, sendikal tazminat.
12 İş Güvencesi
Kavram, iş güvencesinden yararlanma koşulları, geçerli sebep, fesihte son çare ilkesi, sosyal seçim ilkesi, sözleşmensin feshinde usul ve feshe itiraz, geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları.
13 Derhal (haklı nedenle) Fesih/ İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
İşçinin haklı nedenle fesih hakkı, işverenin haklı nedenle fesih hakkı, çalışma koşullarında değişiklik. Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesinin verilmesi, ibraname
14 İşin Düzenlenmesi
Çalışma Süreleri: haftalık ve günlük normal çalışma süresi, denkleştirme süresi. Fazla saatlerle çalışma: Fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020