Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 323 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yöneylem Araştırması
İngilizce Operations Research
Dersin Kodu
ISL 323 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Dilay Çelebi Gonıdıs
Dersin Amaçları Bu dersin amacı,
1.Öğrencilere yöneylem araştırmasındaki temel tekniklerin ve uygulamalarının öğretilmesi,
2.İmalat ve hizmet sektörlerinde karşılaşılan gerçek hayat problemlerinin modelinin kurulmasına, çözülmesine ve analiz edilmesine yönelik olarak sistematik, analitik ve yönetsel bir bakış açısının kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Karar verme problemi modeli kurma, çözme ve analiz etme temel teknikleri; doğrusal programlama, dualite, tam sayılı programlama, ulaştırma, atama ve aktarma modellerinin imalat ve hizmet sistemlerinde uygulanması; problemlerin bilgisayar çözümleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
I.Karar vermek için gereksinim duyulan sistemleri ve problemleri değişkenleri, kısıtları ve amaçlarıyla birlikte tanımlayabileceklerdir.
II.Tanımlanan problemlerin, sistemlerin matematiksel modellerini oluşturabilecekleridir.
III.Algoritma ve tekniklerden yararlanarak modelleri çözebileceklerdir.
IV.Çözümlerden elde ettikleri sonuçları yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.
V.Matematiksel modellerin çözümünde bilgisayar programlarını kullanabilme becerisi kazanacaklardır.
Önkoşullar MAT 261 (Lineer cebir)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı WINSTON, W. L. (2004), Operations Research: Applications and Algorithms , Fourth Edition, Thomson Learning Inc: Canada
Diğer Referanslar HILLIER, F.S. ve LIEBERMAN, G.J. (2005), Introduction to Operations Research, 8th Edition, McGraw- Hill Publishing Company.
MOORE, J.H., WEATHERFORD L.R., EPPEN, G. D., GOULD, F. J., ve SCHMIDT, C.P., (2001), Decision Modeling with Microsoft Excel, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
RAGSDALE, C.T. (2004), Spreadsheet Modeling & Decision Analysis: A Practical Introduction to Management Science, Fourth Edition, Thomson South-Western.
RENDER B., STAIR Jr. R. M.ve HANNA M. E. (2006), Quantitative Analysis for Management with CD, 9/E, Prentice Hall.
TAHA, H. (2003), Operations Research: An Introduction, 7th. Edition, Prentice Hall.
TAHA, H. (2000), Yöneylem Araştırması ( Operations Research, 6. Edition), (Translators and Adapters: Ş. A. Baray and Ş. Esnaf), Literatür Yayınları: 43, İstanbul.
TAYLOR, B.W. (2009), Introduction to Management Science, 10th Edition, Prentice Hall.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020