Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 323 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. KARAR VERMEDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (YA)
1.1. YA Kavramı ve Tarihçesi
1.2. YA Kapsamında Ele Alınan Başlıca Konular
1.3. YA’da Bilimsel Yöntem
1.4. YA’nın Uygulama Alanları
2. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (DP)
2.1. DP' nin Tanımı ve Bazı Temel Kavramlar
2.2. DP’nin Uygulama Alanları
2.3. DP’nin Varsayımları
2.4. DP’nin Düzenleniş Biçimleri
2.5. DP Problemlerinin Modelinin Kurulması
3. DP MODELLERİNİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
3.1. DP Modellerinin Grafik Yöntem İle Çözümü ve Duyarlılık Analizleri
3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem İle Çözümü
3.2.1. Primal Simpleks Yöntem
3.2.2. Büyük M Yöntemi
3.2.3. Simpleks Tablonun Ekonomik Yorumu
3.2.3. Dual Problem ve Ekonomik Yorumu
4. TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
4.1. Giriş
4.2. Tam Sayılı Doğrusal Programlama Problemlerinin Modelinin Kurma
4.3. Tam Sayılı Doğrusal Programlama Çözüm Teknikleri
4.3.1. Dal – sınır Algoritması
4.3.2. Kapalı Sayma Yöntemi
4.3.3. Kesme Düzlemi Algoritması
5. ULAŞTIRMA MODELLERİ
5.1. Giriş
5.2. Dengeli ve Dengesiz Ulaştırma Problemleri
5.3. Ulaştırma Modeli Çözüm Teknikleri
5.4. Atama Modeli
5.5. Aktarma Modeli
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020