Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 218 - Ticaret Hukuku
 

HUK 218 - Ticaret Hukuku

Dersin Amaçları

1. Hukukun temel ilkelerinin kavranması ve hukuksal bakış açısının sağlanması
2. Ticaret hukukundaki temel kavramlar ve müeseseleri ile ilgili genel hususların kavranması
3. Rekabet ve haksız rekabet kavramları ve aralarındaki ilişkiler ile uygulamalarının öğrenilmesi
4. Şirket türleri ve aralarındaki farklar ile şirketler hukuku temel esaslarının kavranması
5. Şirket tüzel kişiliği ile pay sahipleri ayrımının yapılması ile sermaye-kar ilişkisinin anlaşılmasının sağlanması

Dersin Tanımı

1. Hukukun temel ilkeleri
2. Ticaret hukuku genel esasları ve uygulaması
3. Ticaret hukukunun tarafları ve aralarındaki ilişkilerin hukuki açıdan irdelenmesi
4. Rekabet ve haksız rekabet kavramı
5. Şirket türleri ve aralarındaki farklar
6. Anonim şirket işleyişi
7. Kar ve sermaye ilişkisi ve kar dağıtımı
8. Şirket pay sahibinin hak ve borçları

Koordinatörleri
Hasan Karslıoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024