Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 218 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ticaret Hukuku
İngilizce Commercial Law
Dersin Kodu
HUK 218 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hasan Karslıoğlu
Dersin Amaçları 1. Hukukun temel ilkelerinin kavranması ve hukuksal bakış açısının sağlanması
2. Ticaret hukukundaki temel kavramlar ve müeseseleri ile ilgili genel hususların kavranması
3. Rekabet ve haksız rekabet kavramları ve aralarındaki ilişkiler ile uygulamalarının öğrenilmesi
4. Şirket türleri ve aralarındaki farklar ile şirketler hukuku temel esaslarının kavranması
5. Şirket tüzel kişiliği ile pay sahipleri ayrımının yapılması ile sermaye-kar ilişkisinin anlaşılmasının sağlanması
Dersin Tanımı 1. Hukukun temel ilkeleri
2. Ticaret hukuku genel esasları ve uygulaması
3. Ticaret hukukunun tarafları ve aralarındaki ilişkilerin hukuki açıdan irdelenmesi
4. Rekabet ve haksız rekabet kavramı
5. Şirket türleri ve aralarındaki farklar
6. Anonim şirket işleyişi
7. Kar ve sermaye ilişkisi ve kar dağıtımı
8. Şirket pay sahibinin hak ve borçları
Dersin Çıktıları 1. Hukuku temel ilkeleri ve hukuk bakış açısının sağlanması
2. Ticaret hukukunun genel müesseseleri ve tarafları ile aralarındaki ilişkilerin kavranarak özel hukuk genel ilkeleri ile konuların değerlendirlebilemesi
3. Rekabet- haksız rekabet ayrımnının yapılabilmesi ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olunması
4. Şirket türleri ve şirketler hukuku temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olunması
5. Anonim ve limited şirket işleyişlerinin kavranması
6. Sermaye-Kar, Şirket-pay sahibi ilişkileri ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olunarak farklarının da kavranması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı * RIZA AYHAN/HAYRETİN ÇAĞLAR/MEHMET ÖZDAMAR; TİCARİ İŞLETME HUKUKU GENEL ESASLAR, YETKİN YAYINLARI, ANKARA-2019
*. FATİH BİLGİLİ/ERTAN DEMİRKAPI; TİCARİ İŞLETME HUKUKU, DORA YAYINCILIK, BURSA-2019
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024