Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / MEK 205 - Mühendislik Mekaniği
 

MEK 205 - Mühendislik Mekaniği

Dersin Amaçları

1.Stati?in ve dinami?in temel prensiplerini ö?retmek
2.Stati?in ve dinami?in ilkelerini ilgili mühendislik problemlerine uygulama
becerisi kazandyrmak

Dersin Tanımı

Stati?in ilkeleri, kuvvet vektörü, moment, parçacy?yn ve rijit cismin dengesi,
düzlem ve uzayda kuvvetler dengesi, ba?lar ve ba? kuvvetleri, yapylar,
sürtünme, a?yrlyk merkezi.

Dinami?in ilkeleri, maddesel noktanyn kinemati?i ve kineti?i, problemin çe?itli
koordinat sistemlerinde tanymlanmasy, genel hareket, mutlak ve ba?yl
hareketler, i? ve enerji, impals ve momentum, çarpy?ma.

Koordinatörleri
Senem Kurşun
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024