Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / MEK 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Mekaniği
İngilizce Engineering Mechanics
Dersin Kodu
MEK 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Senem Kurşun Bahadır
Dersin Amaçları 1.Stati?in ve dinami?in temel prensiplerini ö?retmek
2.Stati?in ve dinami?in ilkelerini ilgili mühendislik problemlerine uygulama
becerisi kazandyrmak
Dersin Tanımı Stati?in ilkeleri, kuvvet vektörü, moment, parçacy?yn ve rijit cismin dengesi,
düzlem ve uzayda kuvvetler dengesi, ba?lar ve ba? kuvvetleri, yapylar,
sürtünme, a?yrlyk merkezi.

Dinami?in ilkeleri, maddesel noktanyn kinemati?i ve kineti?i, problemin çe?itli
koordinat sistemlerinde tanymlanmasy, genel hareket, mutlak ve ba?yl
hareketler, i? ve enerji, impals ve momentum, çarpy?ma.
Dersin Çıktıları Bu dersi ba?aryyla geçen ö?renciler:
1. Vektör cebri (skaler ve vektörel çarpym, toplama ve çykarma), nokta veya eksene göre
moment hesaby
2. A?yrlyk merkezi hesaby
3. Ba? kuvvetlerinin hesaby
4. Yapylaryn (çubuklar, Gerber kiri?leri, kafesler, çerçeveler, makinalar) statik dengesinin
belirlenmesi
5. Maddesel noktanyn kinematik ve kinetik problemlerini çözebilme
6. Problem çözümünde serbest cisim diyagramyny kullanabilme
7. Problemi i? ve enerji ilkesiyle çözebilme
8. Problemi impals ve momentum ilkesi ile çözebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020