Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / EKO 201 - Ekonomi
 

EKO 201 - Ekonomi

Dersin Amaçları

Mikroekonominin temel prensiplerini kavratmak;
Makroekonomominin iktisadi politikalar bağlamında incelenmesi

Dersin Tanımı

Mikro ve makroekonominin temel ilkelerine giriş; ekonominin temel sorunları; hanehalkı ve firma davranışının modellenmesi; piyasa yapıları; kamu maliyesinin temelleri; makroekonominin uluslararası ilişkileri de içerecek şekilde modellenmesi
Ekonomi 201 dersinin ilk yedi haftası mikroiktisadi konulara, ikinci yedi haftası da makroiktisadi konulara ayrılmıştır:

MİKROİKTİSAT: İktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi analiz araçları; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep ve arz miktarları üzerindeki etkileri; karma ekonomide devlet; tüketici teorisi; üretim ve maliyetler; tam rekabet ve tekel; piyasa yapıları ve eksik rekabet;

MAKROİKTİSAT: Makroiktisata giriş ve ulusal gelir; ulusal gelirin belirlenmesi; toplam talep ve toplam arz; para ve bankacılık; merkez bankacılığı ve para sistemi; enflasyon ve eksik istihdam; açık ekonomi makroekonomisi; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret; Avrupa Birliği; iktisadi büyüme; gelişmekte olan ülkelerin sorunları, Türkiye Ekonomisi’nin yakın tarihine bakış

Koordinatörleri
Sencer Ecer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024