Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / EKO 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ekonomi
İngilizce Economics
Dersin Kodu
EKO 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sencer Ecer
Dersin Amaçları Mikroekonominin temel prensiplerini kavratmak;
Makroekonomominin iktisadi politikalar bağlamında incelenmesi
Dersin Tanımı Mikro ve makroekonominin temel ilkelerine giriş; ekonominin temel sorunları; hanehalkı ve firma davranışının modellenmesi; piyasa yapıları; kamu maliyesinin temelleri; makroekonominin uluslararası ilişkileri de içerecek şekilde modellenmesi
Ekonomi 201 dersinin ilk yedi haftası mikroiktisadi konulara, ikinci yedi haftası da makroiktisadi konulara ayrılmıştır:

MİKROİKTİSAT: İktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi analiz araçları; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep ve arz miktarları üzerindeki etkileri; karma ekonomide devlet; tüketici teorisi; üretim ve maliyetler; tam rekabet ve tekel; piyasa yapıları ve eksik rekabet;

MAKROİKTİSAT: Makroiktisata giriş ve ulusal gelir; ulusal gelirin belirlenmesi; toplam talep ve toplam arz; para ve bankacılık; merkez bankacılığı ve para sistemi; enflasyon ve eksik istihdam; açık ekonomi makroekonomisi; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret; Avrupa Birliği; iktisadi büyüme; gelişmekte olan ülkelerin sorunları, Türkiye Ekonomisi’nin yakın tarihine bakış
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ana Kitap:
Begg, Fischer ve Dornbusch, ECONOMICS, 8th Ed.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020