Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 363E - İnsan Kaynakları Yönetimi
 

ISL 363E - İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Amaçları

İKY dersinin amacı insan kaynakları yönetimi süreçlerinin bilimsel temellerini irdelemek ve öğrencilere İKY işlevleri konusunda özellikle teknoloji temelli örgütleri ve çevreleri dikkate alarak bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Bu kapsamda dersin amacı aşağıdaki üç maddede özetlenebilir:

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretmek, İKY bilgisini kurumsal performansı artırmaya yönelik olarak kullanabilme becerisi kazandırmak, İKY bilgisini çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak kullanabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

Etkin İKY uygulamaları ile kurumsal performans ve çalışan memnuniyeti arasındaki dengenin gözetilmesi gerek kurumun sürekliliği, gerekse kurumun stratejik hedeflerine ulaşma becerisini korumak ve arttırmak açısından büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle günümüz iş dünyasında artık “her yöneticinin aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisi” olma zorunluluğu görüşü öne çıkmıştır. Bu görüş doğrultusunda, kariyer hedefleri ne olursa olsun, öğrencilerin İKY kavramlarını içselleştirebilmeleri amacıyla İKY dersine dahil edilmiş konular konu anlatımı, sınıf içi etkinlikler, örnek olay çözümlemeleri, iş dünyasında İKY uygulamalarına ışık tutacak gazete ve dergilerden alıntılar ile işlenecektir

Koordinatörleri
İdil Vedia Evcimen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024