Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 363E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İnsan Kaynakları Yönetimi
İngilizce Human Resources Management
Dersin Kodu
ISL 363E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İdil Vedia Evcimen
Dersin Amaçları İKY dersinin amacı insan kaynakları yönetimi süreçlerinin bilimsel temellerini irdelemek ve öğrencilere İKY işlevleri konusunda özellikle teknoloji temelli örgütleri ve çevreleri dikkate alarak bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Bu kapsamda dersin amacı aşağıdaki üç maddede özetlenebilir:

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretmek, İKY bilgisini kurumsal performansı artırmaya yönelik olarak kullanabilme becerisi kazandırmak, İKY bilgisini çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak kullanabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Etkin İKY uygulamaları ile kurumsal performans ve çalışan memnuniyeti arasındaki dengenin gözetilmesi gerek kurumun sürekliliği, gerekse kurumun stratejik hedeflerine ulaşma becerisini korumak ve arttırmak açısından büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle günümüz iş dünyasında artık “her yöneticinin aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisi” olma zorunluluğu görüşü öne çıkmıştır. Bu görüş doğrultusunda, kariyer hedefleri ne olursa olsun, öğrencilerin İKY kavramlarını içselleştirebilmeleri amacıyla İKY dersine dahil edilmiş konular konu anlatımı, sınıf içi etkinlikler, örnek olay çözümlemeleri, iş dünyasında İKY uygulamalarına ışık tutacak gazete ve dergilerden alıntılar ile işlenecektir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
İKY ile ilgili temel konularda (eleman seçme, eğitim, performans değerleme, ücretleme vb.) bilgi, İKY faaliyetleri ile örgüt performansı arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisi, İKY faaliyetleri ile çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisi, İKY faaliyetlerinin örgütler içindeki stratejik rolünü anlayabilme becerisi, İKY süreci oluşturabilme bilgisi elde etmiş olacaklardır.
Önkoşullar ISL 234 MIN DD
veya ISL 234E MIN DD
veya ISL 332 MIN DD
veya ISL 332E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020