Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 322 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sistem Simülasyonu
İngilizce System Simulation
Dersin Kodu
END 322 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cafer Erhan Bozdağ
Dersin Amaçları 1. Verilerin istatistiksel analizini yapma becerisi kazandırmak,
2. Simülasyon modeli kurma becerisi kazandırmak,
3. Simülasyon modeli ile deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme becerisini kazandırmak,
Dersin Tanımı Sistem simülasyonunun tanımı. Simülasyonda kullanılan temel kavramlar. Simülasyon çalışmalarının aşamalarının belirlenmesi. Sistem simülasyonunda yararlanılan istatistik-olasılık kavramlarının incelenmesi. Kesikli sistemlerin simülasyon modellerinin tasarımı. Simülasyon modellerinin programlanması. Çıktıların analizi. Varyans düşürme teknikleri. Doğrulama ve geçerlilik analizi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Veri analizi ile ilgili olarak koşum testleri, histogram, PP ve QQ grafikleri çizimi, Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov testlerini uygulama,
II. Verilen bir dağılım için rassal sayıdan rassal değer üretme,
III. Bir sistemin simülasyon modelini kurma ve el işlemi ile çözme,
IV. ARENA modeli kurma ve çalıştırma, doğrulama, geçerlilik,
V. Simülasyon modelleri ile deney tasarlama ve deneylerin koşturulması,
VI. Sonlanan ve sonlanmayan simülasyon modeline karar verme, koşum sayısı, küme sayısı belirleme, güven aralığı hesaplama ve çıktıları yorumlama,
VII. Indirekt ölçüm, kontrol değişkeni, eş rassal sayılar, zıt rassal sayıları kullanarak varyans düşürme
Becerilerini kazanır.
Önkoşullar END 211 Sistem Analizine Giriş
Gereken Olanaklar Bilgisayar Lab.
Diğer
Ders Kitabı Simulation Modeling and Analysis, Averill M. Law, W. David Kelton, McGraw-Hill, Boston, 2000.
Diğer Referanslar Simulation With Arena, W.D.Kelton, R.P.Sadowski, D.A.Sadowski, Mcgraw-Hill, Boston, 1998.
Yönetimde Simülasyon Yaklaşımı, Prof.Dr. Haluk Erkut, İrfan Yayımcılık, İstanbul, 1992.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024