Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 322 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Ders ve proje tanıtımı. Sistem tanımı, sistem sınıfları ve Monte Carlo simülasyonun tanımı.
Sistem analizi, problem tanımı, sistem bileşenleri, sistem olayı ve sistem durumu.
Simülasyon algoritması, simülasyon çalışmasının adımları.
Olasılık ve istatistik. Veri Analizi: Korelogram, serpilme diyagramı, koşum testleri.
Veri Analizi: Histogram, PP ve QQ grafiği.
Veri Analizi: Uygunluk testleri, Ki-Kare testi, Kolmogorov-Smirnov testi.
Rastsal sayılar, rastsal değerler. Ters dönüşüm denklemleri.
ARASINAV
Çıktı Analizi: Güven aralığı. Sonlanan modellerin analizi.
Çıktı Analizi: Isınma dönemi, otokorelasyon. Sonlanmayan modellerin analizi.
Çıktı Analizi: Örnekler.
Varyans Düşürme Teknikleri: Dolaylı ölçüm, kontrol değişkeni.
Varyans Düşürme Teknikleri: Eş rastsal sayılar, zıt rastsal sayılar.
Simülasyon modellerinde doğrulama ve geçerlilik.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024