Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 458 - Fikri Mülkiyet Hakları
 

ISL 458 - Fikri Mülkiyet Hakları

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı yaratıcı düşüncenin ürünlerinin hukuk düzeni tarafından korunması yollarının incelenmesidir. Ders bir işletmede görev alacak öğrencilere işletmedeki yaratıcılık faaliyeti sonucunda meydana getirilen teknik çözümler, tasarımlar, eserler gibi düşünce ürünlerini koruma yöntemleri ve bunun için yararlanabilecekleri fikri mülkiyet rejimlerini tanıtmayı hedeflemektedir.

Dersin Tanımı

Genel olarak fikri mülkiyet, Fikri hak türleri, Patent, Ticari sır, Eser sahibinin hakları, Marka, Tasarım vb. Fikri mülkiyet haklarının korunması yolları, Hukuk ve ceza davaları, Hukuk davalarında talepler, İhtiyati tedbirler. Patentler, Patent sistemi ve sistemin amacı, Patent verilmesi usulü, patent belgesinin içeriği. Patent verilebilirlik şartları: Patentin konusu, yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik, açıklık. Patent haklarının lisans sözleşmeleri yoluyla kullandırılması. Ticari sırlar, nitelikleri, sorumluluk şartları, Ticari sır – patent koruması tercihi, hak sahibinin talepleri. Eser sahibinin hakları, hakkın konusu “eser”. Eser sahibinin hakları: Maddi haklar, manevi haklar, hakkın ihlali, hakka getirilen sınırlamalar. Marka, Marka sistemi, Marka tescil prosedürü, Marka tescil şartları, tescil için mutlak ve nisbi red sebepleri. Marka hakkına tecavüz. Tasarım hakkı, Tasarım korunması sistemi, Tasarım tescil şartları, Tescilsiz tasarımların korunması.

Koordinatörleri
Özgür Öztürk
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024