Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 458 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fikri Mülkiyet Hakları
İngilizce Intellectual Property Rights
Dersin Kodu
ISL 458 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özgür Öztürk
Dersin Amaçları Bu dersin amacı yaratıcı düşüncenin ürünlerinin hukuk düzeni tarafından korunması yollarının incelenmesidir. Ders bir işletmede görev alacak öğrencilere işletmedeki yaratıcılık faaliyeti sonucunda meydana getirilen teknik çözümler, tasarımlar, eserler gibi düşünce ürünlerini koruma yöntemleri ve bunun için yararlanabilecekleri fikri mülkiyet rejimlerini tanıtmayı hedeflemektedir.
Dersin Tanımı Genel olarak fikri mülkiyet, Fikri hak türleri, Patent, Ticari sır, Eser sahibinin hakları, Marka, Tasarım vb. Fikri mülkiyet haklarının korunması yolları, Hukuk ve ceza davaları, Hukuk davalarında talepler, İhtiyati tedbirler. Patentler, Patent sistemi ve sistemin amacı, Patent verilmesi usulü, patent belgesinin içeriği. Patent verilebilirlik şartları: Patentin konusu, yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik, açıklık. Patent haklarının lisans sözleşmeleri yoluyla kullandırılması. Ticari sırlar, nitelikleri, sorumluluk şartları, Ticari sır – patent koruması tercihi, hak sahibinin talepleri. Eser sahibinin hakları, hakkın konusu “eser”. Eser sahibinin hakları: Maddi haklar, manevi haklar, hakkın ihlali, hakka getirilen sınırlamalar. Marka, Marka sistemi, Marka tescil prosedürü, Marka tescil şartları, tescil için mutlak ve nisbi red sebepleri. Marka hakkına tecavüz. Tasarım hakkı, Tasarım korunması sistemi, Tasarım tescil şartları, Tescilsiz tasarımların korunması.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Suluk, Cahit / Karahan, Sami / Saraç, Tahir / Nal, Temel (2011) Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları. Seçkin Yayınevi.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024