Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 492 - Bitirme Çalışması
 

ISL 492 - Bitirme Çalışması

Dersin Amaçları

To provide students with an opportunity to apply the knowledge and skills acquired in
previous coursework in
? defining the management engineering problem specific to a corporate entity
? developing the related conceptual framework
? constructing the models relevant to the problem
? solving the defined management engineering problem with a systematic approach
taking into account realistic constraints
? presenting outcomes of the study both in oral and written format.
Bu ders öğrencilere önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri aşağıdaki boyutları dikkate
alarak uygulama imkanı vermeyi amaçlar:
? kapsamı tanımlanmış (süreç, işletme, sektör vb. ait) gerçek bir İşletme Mühendisliği
problemini tanımlama
? ilgili kavramsal çerçeveyi geliştirme
? soruna yönelik model kurma
? gerçekçi kısıtlar altında tanımlı-İşletme Mühendisliği problemini sistematik bir
yaklaşımla çözme
? çalışma çıktılarını sözlü ve yazılı olarak sunma

Dersin Tanımı

Öğrencilere bir işletme mühendisliği problemi çerçevesinde, tasarımın tüm
kademelerinde, öğrenimleri sırasında elde etmiş oldukları deneyimi bütüncül
bir projede ve takım çalışması bilinciyle uygulama fırsatını yaratarak mesleki ve
etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak.
This course contributes to students’ professional and ethical development by
providing an opportunity to work as a team on a comprehensive project, which
deals with broad aspects of a management engineering design problem.
Students are required to employ previously gained skills and knowledge in
addressing the multifaceted design issues.

Koordinatörleri
İsmail Hakkı Biçer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024