Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 492 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bitirme Çalışması
İngilizce Management Engineering Design Project
Dersin Kodu
ISL 492 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İsmail Hakkı Biçer
Dersin Amaçları To provide students with an opportunity to apply the knowledge and skills acquired in
previous coursework in
? defining the management engineering problem specific to a corporate entity
? developing the related conceptual framework
? constructing the models relevant to the problem
? solving the defined management engineering problem with a systematic approach
taking into account realistic constraints
? presenting outcomes of the study both in oral and written format.
Bu ders öğrencilere önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri aşağıdaki boyutları dikkate
alarak uygulama imkanı vermeyi amaçlar:
? kapsamı tanımlanmış (süreç, işletme, sektör vb. ait) gerçek bir İşletme Mühendisliği
problemini tanımlama
? ilgili kavramsal çerçeveyi geliştirme
? soruna yönelik model kurma
? gerçekçi kısıtlar altında tanımlı-İşletme Mühendisliği problemini sistematik bir
yaklaşımla çözme
? çalışma çıktılarını sözlü ve yazılı olarak sunma
Dersin Tanımı Öğrencilere bir işletme mühendisliği problemi çerçevesinde, tasarımın tüm
kademelerinde, öğrenimleri sırasında elde etmiş oldukları deneyimi bütüncül
bir projede ve takım çalışması bilinciyle uygulama fırsatını yaratarak mesleki ve
etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak.
This course contributes to students’ professional and ethical development by
providing an opportunity to work as a team on a comprehensive project, which
deals with broad aspects of a management engineering design problem.
Students are required to employ previously gained skills and knowledge in
addressing the multifaceted design issues.
Dersin Çıktıları Student, who passed the course satisfactorily can:
1. Use mathematics, basic science and engineering knowledge gained in prior course work
to define and to solve a management engineering design problem.
2. Choose and employ appropriate tools, techniques and methods necessary for
Management Engineering practice.
3. Deliver an oral presentation and prepare a written report in Turkish or in English.
4. Engage in successful team work in each of the aforementioned steps.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1. Önceki derslerde edindikleri temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanarak İşletme
Mühendisliği tasarım problemini tanımlayıp çözebilirler
2. İşletme Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan araç, teknik ve metodlarından
uygun olanları seçip kullanabilirler
3. Çıktıları Türkçe veya İngilizce olarak sözlü ve yazılı şekilde sunabilirler
4. Yukarıda geçen tüm aşamalarda etkin bir takım çalışması yürütebilirler.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024