Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 344E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendisler için Stratejik Yönetim
İngilizce Strategic Manage. for Engin.
Dersin Kodu
ISL 344E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Erçek
Dersin Amaçları Bu dersin amacı,
1. Öğrencilerin stratejik yönetim süreci ile temel örgütsel çıktılar –fiziki ürün/hizmet bileşenleri, finansal sonuçlar, sürdürebilir iç ve dış müşteri tatmini- arasındaki ilişkileri anlayabilmesini sağlamak,
2. Stratejik yönetim sürecinin değişik teknolojik ortamlarda uygulanması ile ilgili kuramsal ve uygulamalı yöntem ve bilgileri edinerek kullanabilir hale gelmelerini mümkün kılmaktır.
Dersin Tanımı Ders kapsamında dış çevre analizi, rekabet çevresi analizi, iç kabiliyet ve kaynak analizi, strateji geliştirme, kurumsal stratejiler, iş birimi stratejileri, yenilik ve katma değer üretimi gibi temel stratejik yönetim süreç ve uygulamaları örnek olay incelemeleri eşliğinde uygulanır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
I. İşletme Mühendisliği eğitiminin odaklandığı üretim, yönetim, pazarlama, finansman, ekonomi, hukuk gibi değişik disiplinlerde verilen bilgi birikimini bütünleştirme becerisini kazanacak,
II. Kuruluşların var olabilmeleri açısından çok önemli olan stratejik kararları alabilmeleri için gerekli çağdaş araçlar konusunda bilgi ve beceri
elde etmiş olacaklardır.
Önkoşullar 3. sınıf öğrencileri
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Wheelen, T. and Hunger, J.D. (2010), Strategic Management and Business Policy, 13th ed. Pearson.
• Thompson, A., Strickland, A.J., and Gamble, J. (2007) Crafting and Executing Strategy, 16th ed. McGraw Hill.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024