Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 224 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimya Mühendisliği Termodinamiği
İngilizce Chemical Engineering Thermodynamics
Dersin Kodu
KMM 224 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Reha Yavuz
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilerin aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır:
1.Termodinamik kanunlarını anlayıp, bunları çeşitli proseslere uygulayabilmek
2.Farklı, fiziksel ve kimyasal proseslerde üretilen ve/veya tüketilen ısı ve iş miktarını hesaplamak
3.Çözeltileri tanımlayan terminoloji, teori ve genel bazı modeller hakkında bilgi sahibi olmak
4.Kimyasal tepkime sistemlerine termodinamik prensiplerini uygulayabilmek; sıcaklık, basınç ve başlangıç bileşimin denge dönüşümüne etkisini irdeleyebilmek
5.Denge durumundaki buhar sıvı karışımları için gerekli model eşitleri öğrenmek ve model eşitlikler esaslı ikili karışımlar için belirli koşullarda PTxy, V, L değerlerini hesaplama ve faz diyagramlarını çizme becerilerini kazanmak
Dersin Tanımı Giriş, Temel kavramlar ve tanımlar, Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci kanunu, İdeal gaz, Saf maddelerin faz değişimleri ve basınç-hacim-sıcaklık davranımı, Isı etkileri, Termodinamiğin ikinci ve üçüncü kanunu, Isıdan güç üretimi, Akışkanların termodinamik özellikleri, Akış proseslerinin termodinamiği, Çözelti termodinamiğinin teorisi, Kimyasal tepkimelerde denge, Buhar/Sıvı dengesi, Çözelti termodinamiğinin uygulaması
Dersin Çıktıları 1.Termodinamik kanunlarının çeşitli mühendislik problemlerine uygulanması.
2.Fiziksel ve kimyasal proseslerde üretilen ve/veya tüketilen ısı ve iş miktarının hesaplanması
3.Saf maddeler ve karışımlar için basınç, hacim ve sıcaklık ilişkilerinin kurulması.
4.İdeal ve gerçek gaz davranımlarının incelenmesi.
5.Akışkanların temel termodinamik özelliklerinin hesaplanması.
6.Saf maddeler veya tekli/çoklu faz koşulları için çözeltilerin entalpi, entropi, fugasite ve aktivite katsayısı gibi termodinamik özelliklerin hesaplanması.
7.Kimyasal tepkimeye giren karışımların denge bileşimlerinin belirlenmesi.
8.İdeal davranım gösteren ve göstermeyen buhar sıvı karışımları için model eşitlikler esaslı belirli koşullarda PTxy, V, L verilerinin hesaplanması ve ikili karışımlar için faz diyagramlarının çizilmesi.
9.Bilgisayar programlarının kullanımı (Phyton, Excel, ChemCAD).
Önkoşullar (KIM 101 MIN DD veya KIM 101E MIN DD) ve (FIZ 101 MIN DD veya FIZ 101E MIN DD) ve KMM102E MIN DD
Gereken Olanaklar Bazı ödevlerin çözümünde Phyton, Excel, ChemCAD gibi bilgisayar araçlarının kullanılması gerekli olacaktır.
Diğer Dönem süresince düzenli olarak sınıf içi çalışmalar yapılacaktır.
Ders Kitabı Smith J.M., Van Ness H.C., Abbot M.M., Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 7th Ed., McGraw-Hill, 2005.
Diğer Referanslar 1.Cengel Y., Boles M.A., Thermodynamics- An Engineering Approach, McGraw-Hill, 2006.
2.Matsoukas T., Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics, Pearson Education, 2012
3.Koretsky M.D., Engineering and Chemical Thermodynamics, John Wiley & Sons, Inc, 2004
4.Sandler, S.I., Chemical, Biochemical and Engineering Thermodynamics, 4th Ed., John Wiley & Sons Inc., 2006.
5.Modell M., Reid R.C., Thermodynamics and Its Applications, Prentice-Hal,1983.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022