Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 222E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Yöntemler
İngilizce Computati. Meth. in Chem. Eng.
Dersin Kodu
KMM 222E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
4 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Melek Mümine Erol Taygun
Dersin Amaçları 1. Sayısal yöntemlerin temelini oluşturan matematiği ve mühendislik problemlerinin çözümüne nasıl uygulandığını anlamak
2. Kimya mühendisliği problemlerine yaklaşık çözümler elde etmek üzere sayısal yöntemleri seçmek ve uygulamak
3. Sayısal yöntemlerin doğruluğunu analiz etmek ve değerlendirmek
4. Mühendislik problemlerinin çözümünde MATLAB ortamında basit sayısal algoritmaları geliştirebilmek, test edebilmek ve değerlendirebilmek
5. Bilgisayarlı hesaplama ve veri analizi becerilerini geliştirmek
Dersin Tanımı Sayısal yöntemler ve hesaplamalı problem çözme; MATLAB’in temel ilkeleri; MATLAB ile programlama; yuvarlatma ve kesme hataları; lineer olmayan cebirsel denklemlerin çözümü (kök bulma); denklem takımlarının çözümü; eğri uydurma ve lineer ve lineer olmayan regresyon; polinom interpolasyonu; sayısal türev; sayısal integrasyon; adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü (başlangıç ve sınır değer problemlerinin çözümü)
Dersin Çıktıları Bu dersin sonunda, öğrencilerin aşağıdaki becerilere sahip olması beklenir:
1. Lineer olmayan cebirsel bir denklemin köklerini bulmak üzere iteratif yöntemleri uygulayabilme
2. Lineer ve lineer olmayan denklem takımlarını çözebilme
3. Polinom interpolasyonu ve eğri uydurma yöntemlerini kullanarak veri analiz edebilme
4. Sayısal türev ve integrasyon yöntemlerini mühendislik problemlerine uygulayabilme
5. Adi diferansiyel denklemleri tek-adım ve çoklu-adım yöntemlerini kullanarak çözebilme
6. Yuvarlatma ve kesme hatalarının kaynağını ve etkilerini belirleyebilme ve basit sayısal formülasyonlardaki hatayı hesaplayabilme
7. Sayısal integrasyon, sayısal türev ve adi diferansiyel denklem çözümlerinde kullanılan sayısal yöntemlerde hatayı en aza indirmek üzere optimum adım uzunluğunu hesaplayabilme
8. Kimya mühendisliği problemlerinin çözümünde uygun sayısal yöntemleri seçme ve uygulayabilme
9. Etkin ve iyi belgelenmiş MATLAB kodu yazabilme ve sayısal sonuçları bilgilendirici bir şekilde sunabilme.
10. Sayısal çözümlerde MATLAB ortamında gömülü fonksiyonları kullanabilme
Önkoşullar MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with Matlab for Engineers and Scientist, 4th ed., McGraw Hill, 2017.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022