Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 224 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda Toksik.,Kontamin.&Katk.
İngilizce Food Toxic., Contam.&Add.
Dersin Kodu
GID 224 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aslı Can Karaça
Dersin Amaçları Öğrencileri gıda katkıları, kontaminantları, ilgili yasal düzenlemeler açısından bilgilendirmek, Öğrencilerin temel toksikoloji bilgileri ve ilgili yasal otoriteler hakkında değerlendirmek, Gıda katkıları ve kontaminantlarının gıda güvenliği açısından öneminin vurgulanması, Öğrencilere ders konusu ile ilgili konularda araştırma yapabilme, kaynaklara ulaşabilme yetisi ve olaylar hakkında yorum yapabilme yeteneğini kazandırmak, Takım çalışması ve birlikte çalışma ile bilgiyi organize şekilde yazılı ve sözel olarak sunabilme yeteneğikazandırmak
Dersin Tanımı Gıda Toksikolojisine giriş, Toksikolojik Bileşenler hakkında genel bilgilerin öğretilmesi, (LD50, NOEL, ADI, MAC, etc.), gıda güvenliğine ilişkin yasal otoriteler ve kurumlar , Proses sırasında oluşan Gıda
Kontaminantları, (akrilamidler, nitrozaminler, PAH lar, vb), çevresel kontaminantlar (radyoaktif bileşenler,
ağır metaller, dioksinler, vb. ), tarım uygulamaları ile gıdaya geçen kontaminantlar (hormonlar, pestisitler),
mikroorganizma metabolitleri(bakteri ve küf toksinleri), doğal toksinler, allerjenler, Genetik Modoifiye
Gıdalar, bu kontaminantların gıda kalitesi ve güvenilirliği açısından önemi, etiketleme kuralları
Gıda Katkıları ve gıda gkalitesinde, güvenilirlik ve prosesinde gıda katkılarının önemi, ilgili yasaldüzenlemeler, gıdaların besin ögelerince zenginleştirilmesi ve etiketleme kuralları
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022