Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 215 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metalurji Termodinamiğ. Tem.
İngilizce Fundamentals of Metallurgical Thermodynamics
Dersin Kodu
MET 215 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Süheyla Aydın
Dersin Amaçları 1. Termodinamiğin temel kavramlarının ve özellikle Metalurji ve Malzeme Mühendisliğindeki öneminin anlaşılmasını sağlamak,
2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde enerji ve enerji tutumluluğu bilincini aşılamak,
3. Öğrencilerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini kapsayan süreçlerde termodinamik hesaplamaları yapabilmelerini sağlamak,
4. Öğrencilerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanına giren süreçlerdeki proses seçiminde termodinamiği kullanmalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Termodinamiğin I Kanunu; entalpi, ısı kapasitesi, reaksiyon ısısı, yanma ve yakıtlar, alev sıcaklığı, Termodinamiğin II. Ve III. Kanunları; entropi kavramı, serbest enerji, dört temel denklem, 1 bileşenli sistemler ve faz dönüşümleri, Kimyasal reaksiyonlarda denge; standart serbest enerji, denge sabiti, oksidasyon reaksiyonları, Ellingham diyagramları, oksitlerin redüksiyonu.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Termodinamiğin I. Kanunu kullanarak bir maddenin veya kimyasal reaksiyonun sabit basınçta sıcaklık değişimine bağlı olarak entalpilerinin (=ısı enerjisinin) değişimini hesaplayabilir,
2. Yakıtların optimum yanma koşullarını saptayabilir,
3. Metalurjik süreçlerde ısı bilançosu hesabı yapabilir
4. Termodinamiğin II. Ve III. Kanunları yardımı ile sıcaklığa bağlı olarak entropi değişimi hesaplayabilir,
5. Serbest enerji yardımı ile bir bileşenli sistemlerde faz dengelerini inceliyebilir.
6. Metalurjik süreçlerde reaksiyonları dengede tutan paramatreleri saptayarak reaksiyonların istenen yöne gitmesini sağlayacak koşulları saptayabilir,
7. Denge halindeki reaksiyonlarda bileşim hesabı yapabilmek,
8. Metallerin oksijene, klora, kükürde v.s. afinitelerini saptayarak oluşan bileşiklerin kararlılıklarını birbiri ile mukayese edebilir
9. Tasarlanan bir prosesde uygun redükleyici ve sıcaklık seçimini yapabilir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı *Aydın, S. "Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Termodinamik" Literatür Yayıncılık, 2014.
• Aytekin, V., “Metalurji Termodinamiği”, İ.T.Ü. Metalurji Fakültesi Ofset Baskı Atelyesi, İstanbul 1980.
• Gaskel, D. R. “Introduction to the Thermodynamics of Materials”, Taylor & Francis, Third Edition, 2003
Diğer Referanslar • Dikeç, F., Aydın, S., “Çözümlü Metalurji Termodinamiği Problemleri” İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul, 1991.
• DeHoff, R.T., “Thermodynamics in Materials Science”, McGraw-Hill,1993 .
• Ragone, D.V. “Thermodynamics of Materials”, John Wiley & Sons, Inc.,1995.
• Kubaschewski, O., Alcock,C.B.,Spencer,P.J., “Materials Thermochemistry”, Pergamon Press, New York, 1993.
• Bodswort, C., Appleton, A.S., “Problems in Applied Thermodynamics”, Lonnmans, London, 1965.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024