Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 432 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Met. Nano Part.Üret.&Karakterz
İngilizce Production and Characterization of Metallic Nanoparticles
Dersin Kodu
MET 432 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sebahattin Gürmen
Burak Özkal
Dersin Amaçları Nanopartiküllerin nanoteknolojik uygulamalar ve nanomalzemeler için öneminin vurgulanması,
Nanopartikül üretim yöntemlerinin öğretilmesi,
Nano boyutta fiziksel, kimyasal, manyetik ve optik özelliklerde karşımıza çıkan farklı durumların öğretilmesi,
Nanopartikül ve nanoyapılı malzemelerin karakterizasyon teknikleri, yöntemleri ve yaklaşımlarının öğretilmesi,
Öğrencilere yeni gelişen teknolojik uygulamalarda ve problemlerin çözümünde farklı bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin Tanımı Nanoteknolojiye Giriş ve Nanoteknolojideki Gelişmeler – 1 ve 2, Nano Partiküllerin Tanımlanması, İnorganik Nanopartiküller, Üretim Yöntemleri: Asal Gaz Yoğunlaştırma Metodu, Ultrasonik Sprey Piroliz ve Hidrojen Redüksiyonu Tekniği, Sol-Gel Yöntemi, Lazer Yöntemi, Ark Plazma Tekniği, Kimyasal Buhar Yoğunlaştırma Yöntemi, Mikrodalga Plazma Metodu, Çözeltiden Çöktürme, Mekanik Alaşımlama, Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Karakterizasyonu, Optik ve Fotonik Özelliklerin Karakterizasyonu, Elektronik ve Manyetik Özelliklerin Karakterizasyonu, Nanokompozitler-polimerler, Üretimi ve Karakterizasyonu, Karbon Nanotüpler, Üretimi ve Karakterizasyonu, Endüstriyel Uygulamalar.
Dersin Çıktıları Nanoteknolojik uygulamalar ve nanomalzemelerde nanopartiküllerin gerekliliğinin ve işlevselliğinin anlaşılması.
Farklı nanopartikül üretim yöntemlerinin öğrenci tarafından algılanabilmesi.
Nanoboyutta karşımıza çıkan farklı özelliklerin öğrenci tarafından anlaşılması.
Nanopartikül karakterizasyonunda önem kazanan temel özellikler bazında, klasik partikül/malzeme analiz teknikleri ile nano boyutta analitik karakterizasyon yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak öğrenilmesi.
Nanopartiküller ve nanomalzemelerin sahip olduğu geniş kullanım alanları ve uygulama açısından getirdiği yenilikler arasındaki ilişkinin öğrenci tarafından belirlenebilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Rao, R.N.C, Müller, A., Cheetham, K.A., 2004, The Chemistry of Nanomaterials Vol. I and Vol. II (Synthesis, Properties and Applications), Wiley – VCH Verlag GmbH&Co. KgaA, Weinheim.
Schmid, G., 2004, Nanoparticles,From Theory to Application, Wiley – VCH Verlag GmbH&Co. KgaA, Weinheim.
Poole, P. J., Owens, J. F., 2003, Introduction to nanotechnology, J. Wiley HobokenNJ.
Korvink, J.G., Greiner, A., 2002, Semiconductors for Micro and Nanotechnology, An Inroduction for Engineers, WILEY-VCH.
Wang S.X., Taratorin, A.M., 1999, Magnetic Information Storage Technology, Academic Press.
Interrante, V. L., Hampden-Smith J. M., 1998, Chemistry of Advanced Materials, An Overview, Wiley – VCH Inc., New York.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022