Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 352 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Döküm Prensipleri ve Tekn
İngilizce Prncp of Metal Casting & Tech
Dersin Kodu
MET 352 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Niyazi Eruslu
Dersin Amaçları Dersin amacı döküm prensipleri ile ilgili temel bilgileri ve dersin içeriğinde açıkca belirtilen konuların detaylı bir şekilde öğrenciye öğretilmesidir. Bunlar: Sıvı metalin katılaşması ve homojen-heterojen çekirdeklenme şartlarının öğretilmesi. Kalıplama, yolluk ve besleme hesabının öğretilmesi, dolum zamanının anlaşılması. Devamlılık kanunu, Bernoulli denklemi ve düşey yolluklarda gaz emişinin, sıvı metal akışkanlığının öğretilmesi. Maça ve maça malzemeleri ve bunların özelliklerinin tespitinin, metal kalıba döküm, basınçlı döküm, santrifüj döküm, hassas döküm metodlarının öğretilmesi. Farklı fırın tpleri ve çalışma tekniklerinin öğretilmesi. Gri, Temper ve Küresel Grafitli Dökme Demir Alaşımları ve üretiminin öğretilmesi. Demir dışı alaşımlarının dökümü ve özelliklerinin öğretilmesi.
Dersin Tanımı Saf metallerin katılaşması, çekirdeklenme, alaşımlarda katılaşma ve büyüme. Çok fazlı alaşımların katılaşması; ötektik ve peritektik katılaşma. Gerçek bir dökümün katılaşması, katılaşmada ısı akışı, katılaşma hızı. Besleyici hesapları, besleme mesafesi, yolluk dizaynı ve hesapları. Devamlılık kanunu, Bernoulli denklemi, düşey yolluklarda gaz emişi, sıvı metal akışkanlığı ve sıcak yırtılma. Metallerde gazlar, Sievert kanunu ve gazların giderilmesi. Döküm yöntemleri, kum kalıba döküm, kalıp ve maça malzemeleri ve bunların özelliklerinin tespit metotları. Metal kalıba döküm, basınçlı döküm, santrifüj döküm, hassas döküm metotları, yarı-sürekli ve sürekli döküm. Dizayn prensipleri. Fırınlar, kupol fırınları ve kullanımı. Gri, Temper ve Küresel Grafitli Dökme Demir Alaşımları ve üretimi. Demir dışı alaşımların dökümü.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023