Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 323 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda Mikrobiyolojisi Lab.
İngilizce Food Microbiology Lab.
Dersin Kodu
GID 323 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- - - 4
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hatice Funda Karbancıoğlu Güler
Dersin Amaçları Gıdalarda ürün güvenliği ve kalitesi açısından önemli mikroorganizmaların analiz tekniklerinin öğretilmesi,
Mikrobiyoloji laboratuarında güvenlik kuralları ve çalışma koşullarının öğretilmesi,
Analiz sonuçlarının ilgili ulusal/uluslararası tüzük, yönetmelik ve standartlara ve bilimsel literatüre göre yorumlanmasının öğretilmesi
Hızlı ve modern test tekniklerine ait bilgilerin aktarılması
Ayrıca takım çalışma pratiğinin mühendislik etiği bilincinin, farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma bilincinin ve yaşam boyu öğrenme bilincinin kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Temel ve gıda ile ilgili mikrobiyolojik analizler; gydalarda mikroorganizma
sayysy ve tipinin belirlenmesi ve mikroorganizmalaryn mikroskobik,
biyokimyasal ve genetik özelliklerinin belirlenmesi, mikrobiyolojik analizlerle
gyda güvenli?i ve kalitesinin belirlenmesi ile ilgili laboratuar uygulamalaryny
kapsar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024