Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 220 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
KMM 220 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şerife Birgül Ersolmaz
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri, akışkan özelliklerini ve akış parametrelerini analiz etme bilgi ve becerilerini kazanmaları için eğitmek.

2. Öğrencileri, temel fizik yasalarını kullanarak akışkan davranışını modelleme ve analitik yöntemler kullanarak model denklemlerini çözme becerisi kazanmaları için eğitmek.

3. Öğrencilere gerçek hayattan mühendislik örnekleri sunmak ve onları akış sistemlerini tasarlama konusunda eğitmek.
Dersin Tanımı Akışkanların özellikleri, Akışkan statiği, Akışkan akışı, Temel denklemler, Mekanik enerji denklemi, Makroskopik ve mikroskobik mometum dengeleri, Borularda ve kanallarda sıkıştırılamaz akış, Yüzeyler üzerinde akış, Pompalar, Akış ölçümü.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:

1. Akışkanlar mekaniğindeki temel kavramları tanımlar ve açıklar.

2. Akışkan özelliklerini ve akış parametrelerini belirleyebilir ve analiz edebilir.

3. Basınç dağılımları, kuvvetler ve torklar ve kaldırma kuvvetleri gibi statik akışkanları (hidrostatik) içeren problemleri çözebilir.

4. Proses birimleri içindeki akışkanların taşınmasıyla ilişkili basınç, kuvvet, tork, mekanik iş, güç ve hız gibi özellikleri belirlemek için makroskopik kütle, momentum ve mekanik enerji dengelerini, uygun akışkan özelliklerini ve birim dönüştürme faktörlerini kullanabilir: duvarlar boyunca, boru ağları aracılığıyla, su altındaki nesnelerin etrafında.

5. Pompalar ve boru sistemleriyle ilgili problemleri çözebilir (ör. Sürtünme kaybı, basınç düşüşü, boru çapı ve akış hızı.

6. Mikroskobik momentum dengelerini kurabilir (örneğin Cauchy veya Navier-Stokes), makul basitleştirici varsayımlar yapabilir, uygun analitik yöntemleri kullanarak çözebilir ve belirli bir geometri içindeki sıvı akışı için öngörücü bir modele ulaşmak için uygun sınır koşullarını uygulayabilir.

7. Makroskopik sıvı ve mekanik özelliklere ulaşmak için konumun bir fonksiyonu olarak basınç veya hız için analitik bir ifade ile başlayarak kütle akış hızı, ortalama hız, hacimsel akış hızı, güç, tork ve kuvvet için matematiksel modeller geliştirebilir.

8. Yaygın geometriler üzerinden akışı içeren problemleri çözebilir ve sürükleme kuvvetini hesaplayabilir.
Önkoşullar MAT 210 veya MAT 210E veya MAT 104 veya MAT 104E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Çengel, Y.A. and Cimbala, J. M., Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 3rd Edition, McGraw Hill, 2014.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021