Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / BEN 322 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biyomühendislikte Deneysel Tasarım ve Modelleme
İngilizce Experimental Design & Modelling in Bioengineering
Dersin Kodu
BEN 322 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hayrettin Güçlü İnsel
Hayrettin Güçlü İnsel
Dersin Amaçları 1.Modellemenin tekniklerinin kullanımı ile deney tasarımının ve yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
2.Deneyde elde edilen ve modele baz oluşturan verilerin değerlendirilmesinin öğretilmesi
3.Kendilerini sürekli geliştirebilen bireyler olmalarını sağlamak
Dersin Tanımı Model Tipleri ve Terminolojisi, Veri Toplama ve İstatiksel Analiz, Model Oluşturma, Denge Durumu ve Dinamik Simülasyon, Model Kalibrasyonu, Parametre Tahmini, Modelin Tutarlılığı, Duyarlılık Analizi, Model Verifikasyonu, Model Destekli Tasarım ve Proses Kontrolü, Optimum Deney Tasarımı, Sistem Tanımlama, Model Uygulamaları
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022