Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 252 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti
İngilizce Statics and Dynamic Strength of Materials
Dersin Kodu
MET 252 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Baydoğan
Murat Baydoğan
Dersin Amaçları 1. Kuvvet, moment ve denge kavramlarının öğretilmesi,
2. Eğilme ve burulmada moment, gerilme ve birim şekil değişimi ilişkisinin öğretilmesi,
3. Gerilme, birim şekil değişimi ve birim şekil değişim enerjisinin tanımlanması,
4. Basınçlı kaplar ve kolonlara etki eden gerilmelerin tanımlanması,
5. Dinamik koşullarda hasar mekanizmalarının tanımlanması,
Dersin Tanımı Statiğin temel tanımları, skaler ve vektörel büyüklükler, moment kavramı, bileşke kuvvetler, kirişlere etki eden kuvvetler, tekil ve yayılı yükler. Kesme kuvveti ve moment diyagramları. Mukavemetin temel tanım ve prensipleri. Gerilme ve birim şekil değişimi kavramı. Normal ve kayma gerilmeleri. Elastik sabitler, elastik ve plastik deformasyon, hasar kriterleri, emniyet katsayısı, asal gerilme ve asal birim şekil değişimi. Düzlem birim şekil değişimi ve düzlem gerilme kavramı. Gerilme ve birim şekil değişimi için Mohr dairesi. Birleşik gerilmeler. Eylemsizlik momenti, Burma ve Eğme, Basınçlı kaplar ve kolonlara etki eden gerilmeler, Birim şekil değişimi kontrollü ve gerilme kontrollü yorulma ömrü kavramı. Statik ve dinamik kırılma tokluğu, Yorulma çatlak ilerleme hızı, Hasar toleransı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda beceriler kazanır:
I. Kuvvet, moment ve denge kavramlarının anlaşılması,
II. Dengedeki bir cisme etki eden kuvvetlerin hesaplanması,
III. Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizimi ve yorumlanması,
IV. Malzemelerin mukavemetinin temel tanımlarının anlaşılması,
V. Çeşitli yükleme koşullarında gerilme ve birim şekil değişimi için Mohr dairesini çizimi ve yorumlanması,
VI. Dış kuvvetlere karşı dirençte eylemsizlik momenti kavramının öneminin anlaşılması,
VII. Basınçlı kaplar ve kolonlara etki eden gerilmelerin hesaplanması,
VIII. Yorulma ömrü, kırılma tokluğu ve yorulma çatlak ilerleme hızı kavramlarının anlaşılması
IX. Hasar toleransı kavramının anlaşılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021