Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 432 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Nanoteknolojiye Giriş ve Nanoteknolojideki Gelişmeler - 1
Nanoteknolojiye Giriş ve Nanoteknolojideki Gelişmeler - 2
Nano Partiküllerin Tanımlanması
İnorganik Nanopartiküller: (Metaller, Yarıiletkenler, Dielektrikler), Oksit ve Seramik Esaslı Nanopartiküller
Üretim Yöntemleri - 1: Asal Gaz Yoğunlaştırma Metodu, Ultrasonik Sprey Piroliz ve Hidrojen Redüksiyonu Tekniği
Üretim Yöntemleri - 2: Sol-Gel Yöntemi, Lazer Yöntemi, Ark Plazma Tekniği
Üretim Yöntemleri - 3: Kimyasal Buhar Yoğunlaştırma Yöntemi, Mikrodalga Plazma Metodu
Üretim Yöntemleri - 4: Çözeltiden Çöktürme, Mekanik Alaşımlama
Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Karakterizasyonu
Optik ve Fotonik Özelliklerin Karakterizasyonu
Elektronik ve Manyetik Özelliklerin Karakterizasyonu
Nanokompozitler-polimerler, Üretimi ve Karakterizasyonu
Karbon Nanotüpler, Üretimi ve Karakterizasyonu
Endüstriyel Uygulamalar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022