Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
MAL 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Selim Ertürk
Dersin Amaçları Metal, seramik, organik ve kompozitlerden oluşan mühendislik malzemelerini ve bunların özelliklerini tanıtmak

Malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri tanıtmak

Tasarımlarındaki malzeme seçiminin önemini vurgulamak
Dersin Tanımı Mühendislik malzemelerine toplu bakış. Malzemelere ait yapısal ve fiziksel özellikler. Katı hal yayınması. Malzemelerin mekanik özellikleri ve bunların ölçülmesi. Metal malzemeler ve faz yapısı. Katılaşma. Faz dönüşümleri ve diyagramları. Organik, seramik, kompozit malzemeler ve özellikleri. Korozyon ve korunma yöntemleri. Malzemelerin elektriksel ve ısıl özellikleri.
Dersin Çıktıları 1. Malzemelerin fiziksel özelliklerini kimyasal bileşimleri ile atomsal bağ yapılarını dikkate alarak tahmin edebilme becerisi

2. Kristal düzlem ve doğrultuları Bravais ve Miller indisleri ile tanımlama becerisi

3. Yapısal kusurlar ile bunların kristal yapılı malzemelerin özelliklerine etkilerini kavrama becerisi

4. Malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması ve bunların ölçülmesi ile ilgili bilgi ve beceriler

5. Yayınmanın kristal yapılı malzemelerin kimyasal bileşimine ve mekanik özelliklerine etkisini tanımlama ve bir boyutlu problemleri çözebilme becerisi

6. İki bileşenli faz diyagramlarını kullanarak kristal yapılı malzemelerin fazlarını, oranlarını ve bileşimlerini belirleyebilme becerisi

7. Alaşım sistemlerinde katılaşma ve yayınma prensiplerini kullanarak faz dönüşümlerinin kinetiği ile ilgili problemlerde fikir yürütme becerisi

8. Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerde yapı-özellik ilişkisini kurma ve yorum yapabilme becerisi

9. Korozyon türlerini tanıma ve korunma yöntemleri hakkında önerilerde bulunma becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Introduction to Materials Science for Engineers, J.F. Shackelford, McMillan Pub. Co., 1992
Diğer Referanslar 1. Materials Science and Engineering-An Introduction, W. D. Callister Jr., John Wiley & Sons, 2000

2. The Science and Engineering of Materials, D.R. Askeland, PWS Pub. Co., 1994

3. Principles of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, McGraw Hill, 1996

4. Malzeme Bilgisi Cilt 1 ve 2, H.J. Bargel, G. Schulze (Çev. Ş. Güleç, A. Aran), İTÜ Makine Fakültesi Ofset Atölyesi, 1993

5. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, T. Savaşkan, Derya Kitabevi, 2000

6. Malzeme Bilimi, K. Onaran, Bilim Teknik Kitabevi, 1993
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024