Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 411 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proses Kontrol
İngilizce Process Control
Dersin Kodu
KMM 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Serdar Yaman
Dersin Amaçları Prosesleri dinamik durumda değerlendirmek, çözümlemek ve yorumlamak için gerekli bilgileri kazandırmak.

Belirli bir proses için nasıl bir kontrol sistemi gerektiği ve bu sistemden, giriş değişimlerine göre nasıl bir cevap alınacağı hakkında analiz ve sentez bilgileri kazandırmak.

Matematiksel bir paket program (MATLAB, Simulink) kullanılmasını sağlamak.


Kütüphane ve internet olanaklarını kullanarak araştırma yapılmasını sağlamak.
Dersin Tanımı Temel kavramlar, Teorik modeller, Laplace dönüşümleri, transfer fonksiyonları, açık ve kapalı çevrim geçiş cevapları, birinci ve ikinci mertebe proseslerin dinamik davranımları, proses datasından amprik modellerin oluşturulması, geri beslemeli kontrol çevrimi, kontrol enstrümantasyonu, kontrol sistemi dizaynı, kapalı çevrim kontrol sistemlerinde kararlılık kriterleri, PID kontrol edici parametrelerinin ayarlanması, performans değerlendirmeleri, frekans cevap analizi, ileri beslemeli kontrol çevrimi ve ratio kontrol.
Dersin Çıktıları Dinamik sistem problemlerinin çözümünde yararlanacakları matematiksel bilgiyi ve bu bilgilerin mühendislik problemlerine uygulanması konusunda gerekli bilgiyi almış olacaktır (1,2),
Proses kontrol konusunda gerekli altyapıyı kazanmış olacaktır (1),
Kimya mühendisliği ile ilgili alanlardaki kontrol uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmış olacaklardır (2),
Bir sistemi veya sistem bileşenini tasarlarken gözönünde bulundurmaları gereken kontrol stratejileri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır (3),
Matematik paket programlarından birini etkin bir şekilde kullanmış olacaklardır (6),
Web ortamında araştırma yapmış olacaklardır (9),
Teknolojideki yenilikleri takip eden araştırmaları gerçekleştirmiş olacaklardır (9).
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı D.E. Seborg, T.F.Edgar, D.A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2011.
Diğer Referanslar Chemical Process Control, G.Stephanopoulos, Prentice Hall, Int.,1984.

Process Control: Modeling, Design and Simulation, B. Bequette, Prentice Hall, 2003.

Process Systems Analysis and Control, D. R. Coughanowr, McGraw-Hill, 1991.

Essentials of Process Control, W.L. Luyben, M.L. Luyben, McGraw-Hill, 1997.

Process Dynamics, Modeling and Control, B.A. Ogunnaike, W.R. Harmon, Oxford University Press, 1994.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022