Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 351E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kütle Aktarımı
İngilizce Mass Transfer
Dersin Kodu
GID 351E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Filiz Altay
Dersin Amaçları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Kütle aktarımının temel prensipleri ve farklı difüzyon modelleri konusunda temel bilgiye sahip olma
2. Endüstriden örnekler verilmesi suretiyle teorik bilginin pratikte uygulanmasını geliştirme
3. Problem çözme ve analitik düşünme
4. Takım içinde çalışma
becerilerini kazanır.
Dersin Tanımı Kütle aktarımındaki temel prensipler ve kanunlar; gaz, katı ve sıvı sistemler için difüzyon modelleri, süreklilik eşitliği ve kararlı hal difüzyon modeli; konveksiyonla kütle aktarımı
Dersin Çıktıları 1. Temel mühendislik prensiplerini uygulayabilme
2. Teorik kavramları kullanarak pratik şekilde problem çözme yeteneğini geliştirme
3. Problem çözümlerinde uygun mühendislik araçlarını uygulama
4. Problemleri değişik bakış açılarından analiz etme
5. Verilen bir problemi farklı yollardan çözebilme
6. Önceden öğrenilmiş prensipleri ve genellemeleri kullanarak yeni problem ve durumlara uygulama
7. Bağımsız olarak öğrenme
8. Problemleri mantık kullanarak çözme
9. Hatalardan ve tekrarlardan öğrenme ve gelişmeye devam etme
10. Kendine öğrenme fırsatları yaratma sorumluluğuna sahip olma
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023