Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 431E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimya Mühendisliği Tasarımı 1
İngilizce Chemical Engineering Design I
Dersin Kodu
KMM 431E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
4 3 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Alper Sarıoğlan
Dersin Amaçları 1. Absorbsiyon, sıyırma, distilasyon, ekstraksiyon, adsorbsiyon, kristalizasyon, süzme, kurutma vb temel işlemleri içeren kimyasal proseslerin tasarlanmasında gerekli mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması
2. Problemi saptama, tanımlama, çözüm için mevcut verilerin belirlenmesi, çözüm için gerekli ek verilerin saptanması ve bulunması, gerekli zaman ve en iyi sonuç açısından etkin çözüm yolunun belirlenmesi gibi problem çözme yaklaşımlarında deneyim kazandırılması
3. Kimyasal proseslerde kullanılan ekipmanların seçimi, spesifikasyonu ve tasarımı için gerekli bilgilerin verilmesi
4. Bir proses simülasyon programının (ChemCAD) tasarım projelerinde doğru olarak kullanılabilmesi için gerekli minimum eğitimin verilmesi ve deneyim kazandırılması
5. Yazılı rapor hazırlama ve sözlü sunum yapma, takım elemanı olarak çalışma becerilerinin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Kimya mühendisliği tasarımının temelleri. Proses akım diyagramları. Mühendislik standartları ve sınırlamaları. Pompalar, ısı değiştiriciler, tank ve kolonlar gibi proses ekipmanlarının seçimi, boyutlandırılması/tasarımı. Kimyasal proses/ürün tasarımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. çözüm için gerekli uygun yaklaşımları belirleyerek tasarım problemlerini çözebilecekler
2. tipik proses geliştirme kademelerini anlayacak, blok ve proses akım diyagramlarını oluşturabilecek, prosesin kütle ve enerji denkliklerini kurabilecekler.
3. farklı proses tasarım alternatiflerini analiz ederek, gerekli seçimi yapabilecekler
4. uygun proses ekipmanlarının seçimini ve boyutlandırılmasını yapabilecekler
5. tasarım problemlerinin çözümü için gerekli bilgi ve verileri bulmak için teknik literatürü etkin olarak kullanabilecekler
6. ChemCAD/Aspen PLUS programını kullanarak proses simülasyonu ve ekipman boyutlandırması yapabilecekler
7. ekipman ve proses tasarımında, proses güvenliği ve çevresel etkilerin önemini kavrayıp, gerekli standart ve sınırlamaları dikkate alacaklar
8. etkin bir takım elemanı olarak sorumluluk alabilecekler; teknik konularda gereken standartlarda yazılı rapor hazırlayabilecekler ve çalışmalarının sonuçlarını bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunabilecekler
Önkoşullar KMM 332 MIN DD
veya KMM 332E MIN DD
Gereken Olanaklar Proje çalışmaları ve ödevlerin bir kısmında ChemCAD ya da ASPEN PLUS simulasyon programı kullanılacaktır
Diğer
Ders Kitabı Sinnot, R. K., Coulson & Richardson’s Chemical Engineering, Vol.6, Chemical Engineering Design, 4th ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005.
Diğer Referanslar 1. Towler G., Sinnot, R., Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, 2nd ed., Elsevier-Butterworth Heinemann, 2013
2. Turton R., Bailie, R.C, Whiting W.B., Shaeiwitz J. A, Bhattacharyya D., Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, 5th ed., Prentice Hall, NJ, 2012
3. Couper R.J, Penney W.R., Fair, J.R., Walas S.M, Chemical Process Equipment Selection and Design, Revised 2nd ed., Elsevier-Butterworth Heinemann, 2010
4. Coker A. K., Ludwig's Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants, 4th ed. Vol.1, Gulf Professional Publishing, 2007
5. H.Gürbüz “ Chemical Engineering Design 1” Lecture Notes
6. N. Bulutçu, H. Gürbüz, “ Kimya Mühendisliği Tasarımı 1” Lecture Notes
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024