Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 465 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 DERS İÇERİĞİ (Konu-Hafta)

1. Hafta: Çevre,çevre kirliliği,kirletici faktörler
2. Hafta: Kirlilik tipleri (hava,su, toprak vb.)
3.Hafta: Örnek alma ve saklama yöntemleri
4.Hafta: pH,asitlik,alkalinite,renk ve bulanıklıgın çevre kirliliğindeki anlamı,
5.Hafta: Sudaki inorganik ve toksik bileşikler,ÇO,BOI,KOİ ölçümleri, çevre kimyasında aletli analiz yöntemleri
6.Hafta: Atıkların tarifi ve sınıflandırılması

7.Hafta: Kimya endüstrisinin atıkları
8.Hafta: Atık arıtma yöntemleri
9.Hafta: Atıkların geri dönüşümü ve değerlendirilme yöntemleri
10.Hafta: Hava kirliliği,emisyon faktörleri,arıtım yöntemleri,
11.Hafta: Koku ve gürültü kirliliği, arıtım yöntemleri
12.Hafta: Katı atık kirliliği, arıtım yöntemleri
13.Hafta: Özel kirletici tipleri,faktörleri, arıtım yöntemleri
14.Hafta: Dönem ödevinin sözlü sunumu
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024