Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / TER 201 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Termodinamiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve Birimler

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, İç Enerji, Termodinamiğin Birinci Yasası, Kapalı Sistemler İçin Enerji Dengesi, Termodinamik Özellikler ve Durum Fonksiyonları

Açık Sistemler için Entalpi, Kütle ve Enerji Dengeleri, Denge, Tersinir Süreç, Isı Kapasitesi ve Özgül Isı
Faz Kuralı, Saf Malzemelerin Özellikleri ve PVT Davranışı, Tek Faz Bölgesi, Kritik Nokta (Tc, Pc)
İdeal Gaz, İdeal Gaz Prosesleri (sabit hacim, sabit basınç, izotermal, adyabatik, politropik proses ifadeleri)
Virial Denklem ve Uygulamaları
QUIZ
Kübik Hal Denklemleri (van der Walls ve Redlich-Kwong), Genel Bir Kübik Hal Denklemi, Karşılık Gelen Haller Yasası, Isı Etkileri
SPRING BREAK
Gazlar için Genelleştirilmiş Korelasyonlar, Gerçek Gaz Karışımları için PVT Davranışı

Ara sınav

Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Kanunu, İkinci Kanunun İfadeleri, Entropi, Katı ve Sıvılarda Entropi Değişimi, İdeal Gazlarda Entropi Değişimi, İkinci Kanunun Matematiksel İfadesi

Açık Sistemler İçin Entropi Dengesi, İdeal İşin Hesaplanması, Kayıp İş, Termodinamiğin Üçüncü Yasası

Isıdan Güç Üretimi, Isı Motorları, Buhar Santrali, Carnot Çevrimi, Rankine Çevrimi, İçten Yanmalı Motorlar

Soğutma, Carnot Buzdolabı, Buhar Sıkıştırma Döngüsü, Soğutucu Akışkan Seçimi

Isı Pompası
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024