Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 315E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Metalurjinin Temelleri
İngilizce Fund. of Physical Metallurgy
Dersin Kodu
MET 315E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Duygu Ağaoğulları
Dersin Amaçları 1. Fiziksel metalurjiye giriş, ilgili uygulamalar, plastik deformasyonun tanımı, dislokasyonlar ve dislokasyon etkileşimlerinin kayma mekanizmasına etkisini anlatmak
2. Kristal malzemelerde boşluk oluşumunu anlatmak, difüzyon kavramı ve kristallerdeki farklı difüzyon mekanizmaları, arayüzey kavramının önemi ve sınıflandırlıması, dihedral açı ve son mikroyapılar.
3. Çekirdeklenme ve katılaşma mekanizmalarının Arrhenius denklemi ile açıklanması ve faz dönüşümlerinin termodinamik ve kinetik olarak detaylı olarak ispatlanması,
4. Faz dönüşümleri sırasında ( çekirdeklenme, büyüme, katılaşma) oluşan morfolojilerin açıklanması, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi mekanizmalarında deformasyonun öneminin açıklanması
5. Fe-C denge diyagramının, çelikler için TTT diyagramının açıklanması, perlit, ostenit, beynit ve martenzit fazları, tavlama ve temperleme için uygun ısıl işlemlerin tasarlanması ve alaşım yaşlanmasının faz diyagramları üzerinden açıklanması
6. Difüzyonsuz dönüşümlerin açıklanması,hafızalı alaşımlar, Ni-Ti ve diğer sistemler, martenzitik dönüşümlere örnekler. Malzeme biliminin fiziksel metalurji ile alakalı alanlarında bilgi sahibi olunması
Dersin Tanımı Bu dersin hedefi, yapının malzeme içerisindeki dönüşümler ve mikroyapı ve fiziksel özellikler arasındaki bağlantı hakkında öğrencilerin teoretik bilgileri öğrenmesidir. Bu nedenle ders metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü için zorunludur.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024