Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 221E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda Kimyası I
İngilizce Food Chemistry I
Dersin Kodu
GID 221E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Neşe Şahin Yeşilçubuk
Dilara Erdil
Dersin Amaçları 1.Öğrenciler gıda bileşenlerinin kimyasal yapıları ve önemli özelliklerini öğreneceklerdir. Gıda işleme sırasında her bir bileşende meydana gelen reaksiyonların önemini anlayacaklardır. Gıda kalitesi üzerine her bir bileşenin etkisini anlama ve bu bileşenler arası olası etkileşimler ile gıda kalitesini iyileştirici veya kötüleştirici olan etkiyi yorumlayabilme ve gıda kimyası problemlerini çözmede ders bilgilerini uygulayabilmesi kazandırılacaktır.
2.Öğrenciler etkin iletişim tekniklerini kullanarak yazma ve konuşma becerisini kazanacaklardır.
3.Takımlar halinde çalışma becerisi kazandırılacaktır.
Dersin Tanımı Gıdalarda su, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, enzimler, ve vitaminler gibi temel bileşenlerin kimyasal yapıları ve reaksiyonları ve gıda kalitesine her bir bileşenin etkisi kapsamında detaylı incelenmesi
Dersin Çıktıları Temel gıda kimyası bilgisine sahip olmak.
2. Kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonların gıda işleme sırasında gıda ürünlerinin özelliklerine etkisinin öneminin bilinmesi.
3. Bilgiyi önem derecesine göre sıralayabilme
4. Takımlar halinde çalışmayı öğrenme
5. Fikirleri net ve açık olarak ortaya koyabilme
6. Bağımsız olarak öğrenebilme becerisi gösterme
7. Yeni bilgi edinme ve daha once elde edilen bilgilerle entegre edebilme
8. Temel sunuş tekniklerine aşina olma
9. Başkaları ile işbirliği yapma becerisi
10.Öğrenilen prensipleri ve genellemeleri yeni durum ve problemlerde uygulayabilme
11.görev gereksinimlerini ve beklentilerini açıklığa kavuşturmak
12. Multimedya tekniklerini etkin biçimde kullanabilme
13. Yazılı materyali mantıksal bir sıralamada organize etme
14. Kişilerin performansını kritik yaparak ve doğru şekilde değerlendirebilme
15. İngilizce okuma, konuşma ve yazma becerisi
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı “FOOD:THE CHEMISTRY OF ITS COMPONENTS” Coultate, T.P. 2002. 4th Edition. Royal Society of Chemistry,Cambridge.
Diğer Referanslar FOOD CHEMISTRY” Belitz, H.-D., Grosch, W., Schieberle, P. 2009. 5th Edition. Translated by M.M. Burghagen (English) Springer, Berlin
“PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY” DeMan, J.M. 1990. 2nd Edition. Van Rostrand Reinhold.
“PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY” DeMan, J.M. 1999. Aspen Publishers, Gaithersburg, Md. (EBOOK)
“FOOD CHEMISTRY” Fennema O. R. 1996. Marcel Dekker Inc., New York Basel
“PROGRESS IN FOOD CHEMISTRY” Koeffer, E.N. 2008. Nova Science Publishers, New York.
“FOOD CHEMISTRY” Newton, D.E. 2007. Facts On File, New York.
“FOOD CHEMISTRY” Göğüş, F., Fadıloğlu, S. 2006. Nobel, Ankara.
“INTRODUCTION TO FOOD CHEMISTRY” Owusu-Apenten, R.K. 2005. CRC Press, Boca Raton, Fl.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022