Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 413 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biyoteknoloji
İngilizce Biotechnology
Dersin Kodu
GID 413 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Neşe Şahin Yeşilçubuk
Dersin Amaçları 1. Fermente gıda maddeleri üretimi
2. Rek-DNA teknolojisi ve gıda endüstrisindeki uygulama alanları
3. Gıda analizlerinde kullanılan, ilgili yeni teknikler
4. Gıda atık ve yan ürünlerinin değerlendirilmesi ve arıtımında biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı konularında bilimsel değerlendirmeler yapabilme yeteneğini kazandırmak,
5. Gıda biyoteknolojisi kapsamındaki bir konunun bilimsel olarak araştırılmasının, yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde sunulmasının sağlanmasını kazandırmak.
Dersin Tanımı Öğrencilerin biyoteknolojik yöntemlerle üretilen gıdalar ve gıda ingrediyenlerinin üretim yöntemleri ve gereçleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.Böylece gıda biyoteknolojisi endüstrisine girebilmeleri için gerekli olan bilimsel yetilerle donatılmış olmaları sağlanmış olacaktır.Ayrıca, öğrencilerin gıda biyoteknolojisi ile ilgili olarak presentasyon, yazma yeteneği ve iletişim kurma yetilerinin geliştirilmesi de hedeflenmiştir.
Dersin Çıktıları Bu dersi ba?aryyla geçen ö?renciler:
1. Gyda biyoteknolojisinde kullanylan modern ve klasik metotlar ve araçlar hakkynda temel bilgileri
uygulayabilme
2. Biyoteknolojinin gydalarda uygulanmasy ve özellikle biyogüvenlik ve etik açydan temel
de?erlendirmeler yapabilme
3. Synyfta ö?renilen bilgilerin endüstriye nasyl ve ne ?ekilde uygulandy?y hakknda bilgi sahibi olma
4. Bilgi ve fikirleri sentez edebilme ve birle?tirme becerisini gösterme
5. Fikirleri net ve açyk olarak ortaya koyabilme
6. Problemler hakkynda çe?itli kaynaklardan bilgi arama, ba?kalary ile i?birli?i yapma becerisi
7. Yeni bilgi edinme ve daha önce ö?renilen bilgilerle entegre edebilme
8. Yanly?lardan ders çykarma ve sürekli geli?im becerilerini kazanyr
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Johnson-Green, P., 2002, Introduction to Food Biotechnology, CRC Press,
ISBN:0849311527.
Diğer Referanslar Engel, K.H., Takeoka, G.R. and R. Teranishi, 1995, Genetically Modified
Foods: Safety Issues, American Chemical Society, ISBN:0841233209.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022