Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
MAL 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özgür Ekincioğlu
Dersin Amaçları 1. Malzeme Bilmi için esas teşkil kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi
2.Malzeme Bilminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek
3.Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim işlemlerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki sıkı ilişkiyi öğretmek
4. Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilmi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini vermek
Dersin Tanımı Malzemeler bilmine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve magnetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile geçen bir öğrencinin:

1.Kimyasal bileşim, atomic bağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri
2.Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Millerindislerini
3.Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesiiçin kullanılan test tekniklerini
4.Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerini
5.Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını
6.Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini
7.Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini
8.Malzemelerin elektronik ve elektriksel, ısıl ve magnetic özelliklerini ve bunların malzeme yapısı ile
ilişkilendirilmesini
9.Korozyonunun önemini ve önlenmesini öğrenmiş olduğu beklenir
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Yok
Diğer Yok
Ders Kitabı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: Nobel Akademik Yayıncılık, 2014, W.D. Callister, Jr. and D.G. Rethwisch. 8. Baskıdan çeviri editörü: Prof. Dr. Kenan Genel
Diğer Referanslar 1. Materials Science and Engineering: 8th edition, John Wiley and Sons, Inc., 2010, W.D. Callister, Jr. and D.G. Rethwisch.
2. Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, 2006, 10. Baskı, Kaşif ONARAN
3. Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Bilim Teknik Yayınevi, 2007, Kaşif ONARAN
4. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Literatür Yayınları, 2009, William F. Smith, 3. Basımdan çeviren ve uyarlayan Nihat G. Kınıkoğlu
5. Foundations of Materials Science and Engineering, McGraw Hill Company, 2006, Fourth/International Edition, William F. Smith-Javad Hashemi
6. Introduction to Materials Science for Engineers, Pearson Education, 2009, 7th/International Edition, James F. Shackelford,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023