Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 213 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Biliminin Temelleri
İngilizce Fundamental of Materials Science
Dersin Kodu
MET 213 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gültekin Göller
Dersin Amaçları Malzeme biliminde yeralan yapı-özellik –işlem kavramlarının ders boyunca öğrencinin analitik düşünme yeteneğini ön plana çıkaracak şekilde vurgulanması.
Malzeme bilimin yeri ve öneminin kavranması ve disiplinlerarası düşünme anlayışının oturtulması.
Temel malzeme bilimi bilgilerinin öğrenci tarafından kavranması günümüz mühendislik malzemelerinin tanınması, temel üretim yöntemleri malzeme mikroyapı performans ilişkıleri, güven ve seçim kriterleri ve ilgili mühendislik standartları hakkında bilgi sahibi olmaları.
Dersin Tanımı Malzeme bilimine genel giriş ve malzeme mühendisliğinde malzeme biliminin yeri.
Malzemelerin sınıflandırılması. Malzemelerin iç yapısı: atomik yapı, iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ Van der waals bağı, bağ enerjisi kavramlarının malzemelerin fiziksel özelliklerine ilişkilendirilmesi.
Kristal ve amorf yapı: krıstal yapıda doğrultular ve düzlemler
Kristal kusurları : noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar.
Saf metal, alaşım, katı eriyik, difüzyon kavramları.
Malzemelerin mekanik davranışı: çekme deneyi, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, gevrek ve sünek davranış, sertlik, kırılma, yorulma ve sürünme kavramları.
Malzeme –özellik ve işlem ilişkisinin tanımlanması
Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: katılaşma ve tane boyutu sertleştirmesi, alaşımlandırma, dispersiyonla sertleşme, soğuk şekil verme ve ısıl işlem, sıcak şekil verme, tavlama,, faz diyagramları ve dönüşümlerinin kısa tanıtımı ve ötektik alaşımlar, ısıl işlem, temperleme kavramları.
Seramik ve Polimer esaslı malzemelerin metalik malzemelerden farklı noktaları vurgulanarak tanıtımı ve kompozit malzeme kavramına giriş.
Günümüz mühendislik malzemelerine (demir-çelik alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik, polimer ve kompozit) genel bakış.
Dersin Çıktıları Öğrenci;
I. Yapı-özellik-işlem ilişkisini anlamak
II. Mühendislik malzemelerini sınıflandırmak
III. Malzemelerde atomlarası bağlar, atom dizilişleri ve kristalografinin ve bağların malzemelerin özelliklerine etkisini tanımlar
IV. Temel malzeme özelliklerini ve özelliklere etki eden faktörleri tanımlar
V. Elastik ve plastik deformasyon mekanizmalarını ve mukavemet artırıcı yöntemleri açıklamak
VI. Malzemelerin mekanik özelliklerine yönelik test yöntemlerini tanımlar ve seçer
VII. Malzemelere uygulanan deformasyon mekanizmalarının mikroyapı üzerine etkisini anlamak
VIII. Malzeme ve proses seçimini yapabilmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020