Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 453 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım
İngilizce Computer Aided Design (CAD) in Chemical Engineering
Dersin Kodu
KMM 453 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülhayat Saygılı
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere, matematik, mühendislik ve bilgisayar bilgilerini kullanarak kimya mühendisliği tasarım problemlerini çözüm becerisi kazandırmak (1-3)
2. Bir CAD paket programını kullanark tasarım problemlerini çözme becerilerini kazandırmak (1-3)
3. Bilgisayar destekli tasarım projelerinde, problemi analiz etme ve çözme, mühendislik bilgilerini kullanarak sonuçları değerlendirebilmesi becerisi kazandırmak (1-3)
4. Cad uygulamalarındaki en son gelişmeleri takip ederken web ortamında bilgi araştırma deneyimi kazandırmak (2)
5. Bireysel etkin çalışma becerilerini geliştirmek (4)
6. Türkçe iletişim kurma becerilerini geliştirmek (4)
Dersin Tanımı CAD tanımı ve önemi. Bir prosesin matematik diline indirgenmesi. Proses-sentez-simülasyon yaklaşımı. Simülayon stratejisi. Entegre proses simülasyon konsepti. Paket program uygulamaları
Dersin Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler,
1. Bir problemi analiz etme, çözüm startejileri geliştirme ve tasarım tekniklerini uygulama becerilerini geliştireceklerdir (1-3,6).
2. Modern mühendislik tekniklerini ve bilgi teknolojilerini kullanacaklardır (6).
3. Akım şeması çizme, proses parametrelerini belirleme, kütle-enerji dengelerini formüle etme, matematiksel model eşitliklerini türetme ve kimya mühendisliği proseslerinin tasarımı için paket program kullanabilme becerilerini geliştireceklerdir (1-3,6).
4. Bireysel çalışma ve Türkçe iletişim kurma becerilerini geliştireceklerdir (8).
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Leesley, M. (Ed), Computer Aided Process Plant Design, Gulf Publishing Co., Houston, Texas 1982
2. Groover, M. P., Zimmers, E. W., CAD/CAM, Prentice Hall Intern. Editions, New Jersey 1984
3. Felder, R., M., Rousseau, R., W., Elementary Principles of Chemical Processes, John Wiley&Sons 1986
4. Bedworth, Henderson, Wolfe, Computer Integrated Design and Manuf., McGraw-Hill 1991
5. Grabowski, H., advanced Modelling for CAD/CAM System, Springer-Verlag 1991
6. Zeid, I., CAD/CAM Theory and Practice, McGraw-Hill 1991
7. MacHover, C. (Ed), The CAD/CAM Handbook, McGraw-Hill Series on Visual Techn. 1996
8. Hastings, J. A., CAD At Work: Making the Most of CAD, McGraw-Hill Series on Visual Techn. 1997
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024