Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 434 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kalite,Çevre ve Güvenlik
İngilizce Quality Environment & Safety
Dersin Kodu
KMM 434 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hasan Can Okutan
Hasan Can Okutan
Ahmet Alper Aydın
Halil Dertli
Ali Öztürk
Dersin Amaçları 1. Çevre, sağlık ve güvenlik konularında öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak.
2. Kanunlar ve Yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standartlar ve bunların kimya mühendisliği uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
3. Toplam Kalite kavramının oluşturulması ve bu konuda bilgi edinilmesini sağlamak.
4. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazandırmak .
5. Etik ve profesyonel sorumluluk bilincinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Yönetim sistemleri (Kalite-Çevre-Güvenlik), Kimya Sektörü, Kimyasal Prosesler- Enerji- Çevre İlişkileri, Üçlü Sorumluluk, Küreselleşme, Standardizasyon, Sürdürülebilirlik, Türk Çevre kanunu ve Yönetmelikler, Kirliliğin Önlenmesi, Avrupa Birliği Uyum Süreci, Uluslararası Programlar, Mühendislik Etiği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9000:2000 versiyonu, Kalite Ödülleri, EFQM Mükemmeliyet Modeli, Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 14000, OHSAS 18000, Risk Yönetimi (Sağlık ve Güvenlik), Malzeme Güvenlik Formları, Tehlikeli Kimyasallar, Yönetim Sistemleri Entegrasyonu, Üçlü Sorumluluk ve Uygulamaları, Endüstriden Uygulamalar.
Dersin Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Kimya Endüstrisinin herhangi bir alan için Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) oluşturabileceklerdir .
2. Üçlü sorumluluğun temel kurallarını uygulayabileceklerdir .
3. Verilen bir durum analizi için, çevre kanun ve kurallarını uygulayabileceklerdir.
4. Toplam kalite kavramını verilen bir durum analizine uygulayabileceklerdir.
5. ISO 9000:2000 versiyonu Kalite Güvence Sistemini uygulayabileceklerdir.
6. Tehlikeli kimyasalların yönetimi uygulamalarını gerçekleştirebileceklerdir.
7. Tehlikeli kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formlarını kullanabileceklerdir.
8. Türkçe olarak yazılı raporlar hazırlayıp, sözlü sununlar yapabileceklerdir.
9. Profesyonellik ve etik konusunda bilinçli ve sorumluluk sahibi olarak çalışacaklardır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar --
Diğer --
Ders Kitabı Kalite, Çevre ve Güvenlik (KMM 434) Ders Notları, 2019 bahar yarıyılı
Diğer Referanslar 1. T.E. Higgins, “Pollution Prevention Handbook”, Mc Graw Hill, N.Y.,1995.
2. “Environmental Managemant Systems: An Implementation Guide for Small and Medium-Sized Organisation”,
(http://www.epa.gov/owm/iso14001/ems2001final.pdf)
3 . ISO 9000, 14001 ve OHSAS 18001 Standartları, TSE, Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020