Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 462 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mtlk.Nanparik.:Üret.&Karak.
İngilizce MetallicNanoparticles: Production and Characterization
Dersin Kodu
MET 462 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sebahattin Gürmen
Sebahattin Gürmen
Dersin Amaçları 1. Nanoteknoloji uygulamaları ve nano yapılı malzemeler için nanopartiküllerin önemi.
2. Farklı nanopartikül üretim yöntemlerinin öğretilmesi.
3. Fiziksel, kimyasal, manyetik ve optik özelliklerin öğretilmesi.
4. Farklı karakterizasyon yöntemlerinin nanopartikül ve nanoyapılı malzemelere uygulanması
5. Öğrencilere güncel teknolojik uygulamaları ve sorunlara çözümlerin öğretilmesi
Dersin Tanımı Nanoteknolojiye Giriş 1 ve 2, Nanopartiküllerin Tanımı, Özellikleri, Nanopartiküller/Nanotozlar, Üretim Yöntemleri: Asal Gaz Yoğunlaştırma Metodu, Ultrasonik Sprey Piroliz ve Hidrojen Redüksiyonu, Sol-Jel Metodu, Lazer Metodu, Ark Plazma Tekniği, Kimyasal Buhar Biriktirme, Mikrodalga Plazma Metodu, Çözeltiden Çöktürme, Mekanik Alaşımlama, Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Karakterizasyonu, Optik ve Fotonik Özelliklerin Karakterizasyonu, Elektronik ve Manyetik Özelliklerin Karakterizasyonu, Nanokompozit Polimerlerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Karbon Nanotüplerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Endüstriyel Uygulamalar (Tekstil, Enerji vb.).
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1.Nanoteknoloji ve nano malzemelerin önemini anlamış,
2.Temel malzeme bilimi bilgisi ve nanoyapılandırılmış malzemeler arasındaki bağlantıyı nano boyuttaki olayları anlayarak kuran ve bunları normal boyutlara taşıyabilen,
3.Nanopartiküllerin temel yapısını bilen ve onları karakterize etmek için gerekli tekniklere hakim olan,
4.Nanomalzemelerin üretilmesine adapte edilmiş metalurjik süreçleri bilen,
5.Bir mühendislik problemini tanımlayabilecek özgüven ve donanıma sahip ve bu sorunun çözümü için atomik/moleküler ölçüden başlayan, en az bir boyutu nanometre skalasında olan uygun sistemler tasarlayabileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Di Ventra, M., Evoy, S., Heflin, R. J, 2004, Introduction to nanoscale science and technology: Kluwer Academic Publishers, Boston.
Diğer Referanslar Vollath, D., 2013, Nanoparticles - nanocomposites - nanomaterials an introduction for beginners, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, Germany. ISBN : 978-3-527-33460-5.
Lee, S., Henthorn, K. H., 2012, Particle technology and applications, Taylor & Francis Group, LLC., CRC Press, Boca Raton, FL, USA. ISBN : 978-1-43988167-5.
Rao, R.N.C, Müller, A., Cheetham, K.A., 2004, The Chemistry of Nanomaterials Vol. I and Vol. II (Synthesis, Properties and Applications), Wiley – VCH Verlag GmbH&Co. KgaA, Weinheim.
Schmid, G., 2004, Nanoparticles,From Theory to Application, Wiley – VCH Verlag GmbH&Co. KgaA, Weinheim.
Poole, P. J., Owens, J. F., 2003, Introduction to nanotechnology, J. Wiley HobokenNJ.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024