Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 203E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilgisi
İngilizce Material Science
Dersin Kodu
MAL 203E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yasin Arslanoğlu
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere malzemelerin yapısı ve özellikleri konusunda bilgi vermek.
2. Öğrencilere malzemelerin kalite kontrolleri konusunda bilgi vermek.
3. Öğrencilere malzeme seçimi ve malzemenin korunması hakkında bilgi vermek.
Dersin Tanımı Malzeme bilimine giriş. Metalik malzemelerin yapıları ve faz diyagramları. Metallerin
mekanik özellikleri. Çelik, dökme demir ve demir dışı metallerin esasları ve sınıflandırılması.
Metallerin ısıl işlemleri. Malzemelerin testleri. Seramik, organik ve kompozit malzemeler.
Korozyon ve korozyondan korunma. Uluslararası malzeme standartları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Gemilerde kullanılan malzemeleri, yapılarını ve özelliklerini tanır.
II. Malzeme çeşitlerini ve uygun malzeme seçimini anlar.
III. Metallerin ısıl işlemlerini ve malzeme testlerini tanır.
IV. Uluslararası malzeme standartlarını öğrenir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1.Günnur Dikeç - Kemal Demirel, Malzeme Bilgisi, Akademi Denizcilik, İstanbul 2005.
2. William D. Callister - David G. Rethwisch, Material Science and Engineering an
Introduction, 2010.
3. James F. Shackelford, Introduction to Material Science for Engineers, 2008.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024