Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 332 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ayırma İşlemleri
İngilizce Separation Techniques
Dersin Kodu
KMM 332 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nuran Deveci Aksoy
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri kimya mühendisliğinde kullanılan ayırma işlemleri hakkında bilgilendirmek. (1-5)
2. Öğrencilerin kimya mühendisliğinde karşılaşılan ayırma problemleri ve bu problemlerin çözümünde kullanılan ayırma prosesleri hakkında bilgilenmelerini sağlamak. (1-5)
3. Öğrencilere ayırma ekipmanlarının dizaynı için data toplama, kullanma ve analiz etme konusunda deneyim kazandırmak. (2-6)
4. Öğrencilere matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini ayırma prosesleri ve ayırma ekipmanının dizaynında kullanmayı göstermek. (6)
5. Problem çözümünda bilgisayar ve ilgili programları kullandırarak geliştirmek. (7)
6. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerilerini geliştirmek. (8)
Dersin Tanımı Faz dengeleri, difüzyon ve hız proseslerine dayanan ayırma işlemlerine giriş. Ayırma işlemlerinin analizi ve hesaplamalar. Denge kademeleri ve zıt akım operasyonları. Sedimantasyon, filtrasyon, distilasyon, evaporasyon ve ekstraksiyon işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve hesaplamaları.
Dersin Çıktıları 1. Kimya mühendisliğinde kullanılan ayırma işlemlerinin prensipleri hakkında bilgililenecek ve bu bilgileri problem çözümünde kullanabileceklerdir. (1,2)
2. Tek veya çok tesirli evaporatörleri dizayn edebileceklerdir. (1-3)
3. Kesikli ve sürekli distilasyon ünitelerini dizayn edebileceklerdir. (1-3)
4. Katı-sıvı ve sıvı-sıvı ekstraksiyon ünitelerini dizayn edebileceklerdir. (1-3)
5. Katı taneciklerin tane boyutu ve yüzey alanını deneysel ve teorik olarak karakterize edecek ve filtrasyon, sedimantasyon ve santrifüjle ayırma işlemleri için ekipman seçebileceklerdir. (1-3)
6. Temel mühendislik bilgilerini ve laboratuar datasını filtrasyon, sedimantasyon, evaporasyon, distilasyon ve ekstraksiyon ünitelerinin dizaynında kullanabileceklerdir. (1-3)
7. Problem çözümünde bilgisayar ve ilgili programları kullanabileceklerdir..(6)
8. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerilerini geliştireceklerdir.(9)
Önkoşullar Kütle ve Enerji Denklikleri ( Min. DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR

1) Geankoplis C. J., (2003), Trasport Processes and Separation Processes Principles, Pearson Education Inc., New Jersey (Ders Kitabı)

2) McCabe L.W., Smith C.J., Harriott P., (2001), Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, NewYork (Yardımcı Kitap)

3) Seader, J. D., Henley, J. E., (1998) Separation Process Principles, Jonh-Wiley&Sons (Yardımcı Kitap)

4) Wankat, P.C., (1988), Equilibrium Staged Separations, Prentice Hall PTR, Newjersey (Yardımcı Kitap)

5) Geankoplis C. J., (1993), Transport Processes and Unit Operations, Prentice Hall, NewYork

6) King, J., (1980) Seperation Processes, Mc Graw Hill Inc., 2 nd Ed. NewYork

7) Schweitzer, R.A., (1997) Handbook of Seperation Techniques for Chemical Engineers, McGraw Hill Inc., NewYork

8) Rosseau, R.W., (1987) Handbook of Seperation of Process Technology, John-Wiley & Sons, London

9) Foust A.S., Wenzel L.A., Clump C.W., Maus L., Andersen L.B., (1960) , Principles of Unit Operations, John-Wiley & Sons, London

10) Coulson J.M., Richardson J.F., (1983), Chemical Eng. Series, Vol.2,6, Pergamon Press, London

11) Perry H.R., Chilton H.C.,(1998),Chemical Engineers’ Handbook, McGraw-Hill, NewYork

12) Robert E.Taylor, (1980) Mass Transfer Operations, Mc.Graw-Hill (Chem. Engineering Series)

13) McKetta, J.J., Cunningham, W.A., (1982), Encyclopedia of Chemical processing and Design, Marcel Ekker, Inc., New York.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021