Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 322E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hidrojeoloji
İngilizce Hydrogeology
Dersin Kodu
JEO 322E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Sezai Kırıkoğlu
Dersin Amaçları 1.Yeraltısularının oluşumunu ve yeraltında bulunduğu jeolojik birimleri öğretmek
2. Yeraltısularını nerede, ne miktarda ve ne kalitede bulanabileceğini becerisini kazandırmak
3. Yeraltısularını nasıl elde edeceğini öğretmek
Dersin Tanımı Hidrolojik döngü, Yeraltısularnın oluşumu, dağılımı ve hareketi, Darcy yasası, Akiferler, Yer altı
suyu yüzey suyu etkileşimi, Yeraltısularnın yapay beslenmesi, Yeraltısuları hidroliği,
Yeraltısuları kimyası, Karstik akiferler, Kıyı akiferleri ve deniz suyu girişimi, Jeotermal suların
oluşumu, Su kuyusu sondaj yöntemleri, .Yeraltısuları kanunu
Dersin Çıktıları 1. Yeraltısularını arama yöntemlerini uygulayabilme,
2.Yeraltısularını barındıran jeolojik birimlerin su iletme ve su barındırma özelliklerini
hesaplayabilme,
3. Yeraltısuyunun bulunduğu birimlerle su kimyası arasındaki ilişkileri yorumlayabilme
4. Yeraltısuyunun kalite ve miktarını etkileyen parametreleri inceleyebilme
5. Yeraltısuyunun en verimli şekilde hangi tekniklerle yararlanılabileğini tasarlama,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020